Debatt

Hytteeiere bør betale mer for strømmen enn minstepensjonister

Hva med å innføre ordningen vi hadde i 1963?

«Hva med høyere kilowattpris på hytta, datsja`n og fritidshusene?» skriver Odd Løkkevik.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ja, strømregningene er store for mange. Hva med den tidligere måten å avregne strømmen på? Da jeg bygget i 1963 ble det installert to målere. En for vanlig forbruk og en for overforbruk!

På Hvaler hadde man ordningen med «vippe». Ble det brukt mer strøm enn vanlig forbruk begynte det å blinke – og hvis panelovnene eller kokeplata ikke ble slått ned – slo strømmen ut.

Hva med å innføre ordningen vi hadde i 1963? Lav kilowattpris på vanlig forbruk og høyere pris på overforbruk. Hva med høyere kilowattpris på hytta, datsja’n og fritidshusene?

Som eksempel: Hva med eieren av en fritidseiendom oppe i Trysilåsen, som for elleve år siden - og kanskje fortsatt, hadde varmekabler fram til garasjeportene og oppvarmet utendørs badebasseng. Luksus: Ja! Vedkommende brukte flere kilowatt per time enn samtlige av kommunens bygg.

Med hensyn til klima burde eierne av fritidseiendommer betale flere kroner mer per kilowatt enn en enslig minstepensjonist på to rom og kjøkken. Det må vel være bedre og mer rettferdig enn å gi kommunal bostøtte til disse? Kanskje det ville hjelpe på forbruk og klima!

Odd Løkkevik