Debatt

#LeveMittLiv – et verktøy for mer likestilling i Fredrikstad?

I Fredrikstad er store deler av byrommet og sosiale fellesskap fortsatt utilgjengelig for mange.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I bystyrets møte 21. oktober skal plan for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2021–2028 (#LeveMittLiv) behandles.

Onsdag 29. september var saken til behandling i helse- og velferdsutvalget. Der valgte posisjonen (AP, MDG og Rødt) å gjøre noen små justeringer i planen etter innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse. Og i Rødt så lover vi å jobbe videre med innspillene fra rådet fram mot endelig behandling 21. oktober.

For Rødt er denne planen utrolig viktig. Den skal legge grunnlaget for videre arbeid med likestilling og inkludering i kommunen vår. Funksjonshemmede er den største minoritetsgruppen i Norge (ca. 17 prosent av befolkningen) og mange opplever systematisk diskriminering gjennom deler av, eller hele, livet. Dette går på alt fra synlig utestenging ved at lokaler ikke er universelt utformet, diskriminering i arbeidslivet, og til at man ikke får de tjenestene man har krav på.

Fredrikstads styringspartier har i sin plattform at vi ønsker å jobbe med å bli Norges mest likestilte kommune. Veien dit er lang. Veldig lang.

Flere står i kø for botilbud, og valgmulighetene til funksjonshemmede er få.

—  Hannah Berg, Rødt Fredrikstad

I Fredrikstad er store deler av byrommet og sosiale fellesskap fortsatt utilgjengelig for mange. Det er vanskelig å ta seg fram i deler av sentrum og lokalsentrene, flere restauranter og butikker er ikke rullestolvennlige. Av tjenestemottakerne i etat-tjenester til funksjonshemmede står 49 prosent uten arbeid eller aktivitet på dagtid. Etter en politisk bestilling som ble gjort for snart to (!) år siden står fortsatt mange av byens innbyggere uten viktige helsetilbud i form av varmtvannsbasseng. Dette selv om det ble fattet politisk vedtak om at det snarlig måtte på plass en midlertidig løsning på varmtvannsbassengkapasiteten mens helhetlig utredning ble gjennomført.

Vi vet ikke hvor mange barnehager, skoler eller boliger i Fredrikstad som er utilgjengelig for deler av befolkningen, men vi vet at det står flere i kø for botilbud og at valgmulighetene til funksjonshemmede er få. Etter at Unge Funksjonshemmede nylig publiserte en rapport om universell utforming av grunnskolen kan vi anta at også et stort antall skoler i Fredrikstad står til stryk.

Riksrevisjonens kom denne uken med en undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser, hvor konklusjonen er at mange familier ikke får den avlastningen de har krav på.

Med andre ord; det er mer enn nok for oss politikere å ta tak i. Et lite skritt på veien er å sikre gode planer og verktøy slik som #leveMittLiv forhåpentligvis blir. I arbeidet med planen har det vært temamøter, spørreundersøkelser og intervjuer. Vi politikere har også fått vedlagt til saken en del av innspillene som har kommet fra brukerorganisasjoner og rådet i møter med kommunen.

Debatt: Gi funksjonshemmede samme adgang til samfunnsdeltakelse og et selvstendig liv som andre

Allikevel er jeg overbevist om at det er mange synspunkter som ikke har kommet fram og at reaksjonene på planen som nå foreligger er mange. Derfor ønsker vi i Rødt å høre fra DEG.

Planen finner du ved å gå inn på fredrikstad.kommune.no og trykke på «politikk og planer» i menyen, for så å gå inn på møtekalenderen og klikke på datoen for siste møte i helse og velferd (29. september).

Rødt tar gjerne mot innspill direkte (du kan for eksempel kontakte meg på e-post), ellers vil vi oppfordre til at interesserte deltar i debatten i byens aviser. Skal vi nå de hårete (men helt selvfølgelige) politiske målene om likestilling som vi har satt oss, så må vi ha gode verktøy. Vi håper at planen for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bli et slikt verktøy.

«Ved et regjeringsskifte så vil Rødt presse på for at det å styrke velferdssamfunnet blir høyt prioritert.» skriver Hannah Berg 1. kandidat Rødt Østfold og gruppeleder Rødt Fredrikstad.

Mer fra: Debatt