Debatt

Nå begynner jobben – vi trenger mer enn løfter!

Neste stortingsperiode starter nå, og vi vil gjerne være med på laget for å finne løsninger som kan sikre og fremme fremtidens jobbskapere i Østfold.

«I Østfold og Viken må vi ha som ambisjon å skape 50.000 nye jobber i privat sektor innen tiåret er omme.» skriver Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo. Illustrasjonsfoto:
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Valget er over, og vi har fått valgt inn 9 stortingsrepresentanter som skal representere velgerne i Østfold valgkrets. Etter neglebiting om fordeling av utjevningsmandater er disse menn og kvinner klare for å brette opp ermene og gjøre en jobb for et bedre samfunn de neste fire åra. Vi vil gratulere dere som innvalgte politikere, og benytte anledningen til å gi dere noen innspill med på vei til Løvebakken og det viktige arbeidet som venter der.

Vi må ta vare på det gode trepartssamarbeidet vi har. LO, NHO og staten skal løse store og komplekse samfunnsoppgaver fremover. Sammen skal vi både sikre folk jobb, skape nye jobber og legge til rette for at bedriftene skal kunne bidra til å løse klimautfordringene. I Østfold og Viken må vi ha som ambisjon å skape 50.000 nye jobber i privat sektor innen tiåret er omme. Det er en formidabel oppgave, men det er nødvendig for å sikre en bærekraftig velferdsstat, fortsatt lave forskjeller og for å kutte klimagassutslipp.

Seks av ti bedrifter sier de ikke får tak i den kompetansen de har behov for. Det utdannes for få fagarbeidere i Norge.

—  Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

I Østfold og Viken har vi mange gode forutsetninger for å klare denne omstillingen. Vi ser et stort potensial innenfor blant annet sirkulærøkonomi, klimatilpasning, digitalisering, tjenester og eksport til utlandet. Bedriftene er mer enn klare, og de trenger politikere som spiller på lag med dem.

Det er viktig at Østfoldbenken setter et merkbart fotavtrykk i Stortinget og i regjeringsapparatet. Politikere fra Østfold er svært viktige for utviklingen og jobbskapingen i regionen, ikke minst ved at dere kjører fram saker i partiet sentralt og på Stortinget. For vi er også nødt til å ha den nye regjeringen med på laget. Derfor har vi oppsummert hva som er viktigst for bedriftene i Østfold med en ny regjering:

  • En politikk som legger til rette for grønn omstilling
  • En kompetansepolitikk som sikrer at bedriftene får tak i den kompetansen de trenger.
  • At ambisjonene i Nasjonal Transportplan (NTP) følges opp. Da bygger vi felles bo- og arbeidsregioner og sørger for at varene kommer raskt og effektivt til markedene.
  • En eksportsatsing som ytterligere åpner opp markedene utenfor Norge. Her er EØS-avtalen helt sentral.

For Østfold sin del er verdiskaping innenfor områder som reiseliv, tjenester, grønn eksportindustri og digitalisering viktig. Her trenger vi mer enn løfter! Her trenger vi økt satsing slik at målene lar seg gjennomføre.

Seks av ti bedrifter sier de ikke får tak i den kompetansen de har behov for. Det utdannes for få fagarbeidere i Norge. Derfor er det viktig å styrke rekrutteringen til yrkesfag, men det er også et skrikende behov for flere ingeniører innenfor de fleste fagfelt, ikke minst dataingeniører. Målet må være å tette kompetansegapet, slik at flere bedrifter får den kompetansen de har behov for, og slik at flere ungdommer får en utdanning som gir dem gode jobbmuligheter.

Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet. Mange områder i vår region sliter med for dårlig dekning. Vi mener at regjeringen og Stortinget må sikre at minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabytes per sekund i løpet av 2025. Dette er ikke et distriktsproblem, det er dårlig bredbåndsdekning flere steder i Østfold.

Også økt inkludering er viktig for NHO. Vi må sysselsette dem som står utenfor arbeidslivet. Dette er lønnsomt for alle: Arbeidsgiverne får arbeidskraft de har behov for, folk som ikke ligger øverst i søkerbunken får en ny sjanse og samfunnet sparer penger fordi en person er i arbeid istedenfor på offentlige ytelser.

Neste stortingsperiode starter nå, og vi vil gjerne være med på laget for å finne løsninger som kan sikre og fremme fremtidens jobbskapere i Østfold. Vi gleder oss til samarbeidet.

«For å lykkes med klimaomstillingen, trenger vi ikke politisk polarisering.» skriver regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli.