Debatt

Samfunnsøkonomisk er dette en katastrofe for både miljøet og fellesskapet

Det grønne skiftet vil kreve stadig mer ren og fornybar elektrisk kraft

«Det paradoksale er at Hydro tar ut sin bauxitt i Brasil, så frakter de bauxitten rundt halve jorden for  å benytte våre fosser, nærmest kostnadsfritt, til å produsere aluminium.» skriver Hans Edvardsen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Aluminiumsindustrien ble etablert i Norge fordi det var rik tilgang på elektrisk vannkraft. Smelteverk ble etablert nær kraftverket fordi energien ikke kunne transporteres over lange avstander eller eksporteres.

Nå har vi fått både en nasjonal og europeisk markedsintegrering. Hydro er Norges nest største kraftprodusent og verdens femte største produsent av aluminium.

Det paradoksale er at Hydro tar ut sin bauxitt i Brasil, så frakter de bauxitten rundt halve jorden for å benytte våre fosser, nærmest kostnadsfritt, til å produsere aluminium. Samfunnsøkonomisk er dette en katastrofe for både miljøet og fellesskapet.

Det grønne skiftet vil kreve stadig mer ren og fornybar elektrisk kraft. Norges nåværende fossilfrie kraftproduksjon dekker ikke behovet, og vi må, sesongmessig, kjøpe elektrisk kraft produsert med kull fra Europa. Vi bør starte en aktiv utfasing av produksjonen av aluminium i Norge og heller benytte denne rene kraften til en stadig mer elektrifisert hverdag. Vi vil på denne måten få kapasitet til å betjene vårt totale forbruk uten bruk av elektrisitet produsert med kullkraft, gass eller olje.

Det grønne skiftet handler jo først og fremst om å endre verdiskapningen.

Hans Edvardsen, endringsagent Gjeslingan AS.