Debatt

Vi frykter en utvikling mot «frivillig tvang» og et ensomt samfunn

Dette kommer vi til å kjempe imot med nebb og klør.

«Pensjonistpartiets frykt er at ’videotreff’, skal bli det vanlige tilbudet for våre brukere som trenger hjelp og omsorg.», skriver Marianne Kristiansen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg føler meg svært urolig etter å ha fått nyss om at kommunen kanskje planlegger å møte pasienter og brukere på Teams og at kommunen ønsker å få flere til å ta imot deler av omsorgstjenesten på videolink.

Etter hva jeg har hørt antydes det riktignok at tilbudet i første rekke skal brukes som en del av tilbudet til funksjonshemmede og innen avdelingen Friskliv og mestring, og jeg har også hørt at dette skal være et frivillig tilbud, men snakker vi her om «frivillig tvang»? spør jeg som leder av Pensjonistpartiet.

Mitt spørsmål er kort og godt om enkelte kan føle seg presset til å motta - og godta - et slikt tilbud, om de i stedet kanskje hadde ønsket et besøk og sosial kontakt. Faktisk er det jo slik at mange i gruppen som trenger tjenester fra kommunen ofte er isolerte, og et kommunalt besøk kan kanskje være deres høydepunkt i løpet av dagen. I så fall, vil man jo nødvendigvis føle seg ensommere om man blir sittende alene og titte inn i en skjerm.

Digitale tjenester skal ikke erstatte trygge, gode omsorgspersoner som kommer til hjemmene.

—  Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet

Svært viktig for oss er det også at ingen, mot sin vilje, skal presses til å måtte lære seg nye ting om de ikke føler seg komfortable med det.

Pensjonistpartiets frykt er ellers at slike «videotreff», skal bli det vanlige tilbudet for våre brukere som trenger hjelp og omsorg. Vi ønsker nemlig ikke at digitale tjenester skal erstatte trygge, gode omsorgspersoner som kommer til hjemmene. Det er tross alt forhold som kan oppdages om man møter brukerne. Man kan for eksempel avdekke ulike hjelpebehov i hjemmet, som ikke kommer fram under en videokonferanse. Kanskje til og med også viktige forhold knyttet til den enkeltes helsetilstand kan oppdages på hjemmebesøk.

Særlig frykter vi en målrettet digitalisering av tilbudet til våre brukere etter at leder av helse- og velferdsutvalget, Helene Saloua Apenes Matri, på møtet 1. september forslo å bruke 300.000 kroner av utvalgets disposisjonskonto på et forprosjekt sammen med Halden for å se på utvikling av digitale løsninger i kommunal omsorgstjeneste. Dette til tross for at Fredrikstad kommune faktisk alt har en hel avdeling som jobber nettopp med utvikling av digitale hjelpemidler.

Pensjonistpartiet er selvsagt innforstått med at noen, av ulike grunner, synes det er flott å slippe daglige besøk i hjemmet. Vi ser også at digitale løsninger sikkert kan være riktig praktisk nå i disse koronatider, og da er det jo helt greit med digitale tjenester, men vi frykter altså at en utvikling mot «frivillig tvang» og et ensomt samfunn – noe vi kommer til å kjempe imot med nebb og klør.

Marianne Kristiansen, gruppeleder Pensjonistpartiet Fredrikstad.