Debatt

Visste du at 1 av 10 kvinner blir voldtatt i løpet av livet?

Det er uakseptabelt, men det som gjør det enda mer uakseptabelt er at voldtektsutsatte opplever en grunnleggende mangel på rettstrygghet.

Kvinnehånd som signaliserer stopp.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Helene Saloua Apenes Matri, Fredrikstad Arbeiderparti

Arbeiderpartiet mener at vi må gjøre noe med at det i dagens straffelov ikke nevnes noe om samtykke. Det er et likestillingsproblem. Mange som opplever voldtekt ytrer at man alt for ofte blir møtt med fordommer og myter knyttet til voldtekten. Det er et samfunnsproblem at få voldtektssaker blir anmeldt, at behandlingstiden er for lang, og få saker fører til domfellelse. Amnesty International sier at dette viser en tilnærmet straffefrihet for voldtekt i Norge. Sånn kan vi ikke ha det!

Hvordan ønsker Arbeiderpartiet at vi får en endring på dette – jo, vi ønsker å endre lovverket. Det må bli slik at straffelovens vedtektsbestemmelser må fastslå at sex uten samtykke er voldtekt. Dette er også helt i tråd med hva menneskerettighetene beskriver. Det betyr i praksis at Norsk lov gir ethvert menneske rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

Arbeiderpartiet mener at en samtykkelov gir bedre rettstrygghet for kvinner og menn som opplever voldtekt. Det vil også være et viktig ledd i synliggjøring, og ikke minste viktig for det forebyggende arbeidet mot voldtekt. I tillegg viser forskning at samtykkeloven virker. Med dagens lovverk vises det til at mange voldtektsanmeldelser blir henlagt og aldri blir lagt frem for en domstol fordi loven ikke er dekkende nok. En evaluering av Sverige sin innføring av samtykkeloven viser at flere ble tiltalt og dømt for voldtekt. En samtykkelov vil gjøre det enklere å etterforske en voldtektsanmeldelse og igjen føre til en mer rettferdig behandling i domstolen.

Er du enig i at Norge trenger å ta voldtektsutsatte på alvor? Stem Arbeiderpartiet!

Mer fra: Debatt