Debatt

Bruk stemmeretten – høy valgdeltakelse er viktig for demokratiet

Tenk gjennom hva som er viktig for deg, og la stemmen din gå til det partiet som passer best med dine verdier.

«Vi i Østfold Handel og kontor oppfordrer alle stemmeberettigede til å bruke stemmeretten sin.», skriver leder i Østfold Handel og Kontor, Ole-Jacob Larsen.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi i Østfold Handel og Kontor oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin ved stortingsvalget. Det kan være lett å tenke at min ene stemme ikke er så nøye, at den ikke vil bety noe fra eller til i det store løpet – men fakta er at den kan helt avgjørende.

Det har vært flere eksempler på at mandater avgjøres med svært liten margin, enten der snakk om ordinære distriktsmandater eller utjevningsmandater. Det vil si at din ene stemme kan være nok til å vippe flertallet den ene eller andre veien. Og hvilken vei flertallet vipper vil ha store konsekvenser for hvilken retning landet vårt skal ta i årene som kommer.

Valgdeltakelsen ved stortingsvalgene i 2013 og 2017 var på 78,2 prosent og den bør ikke være noe lavere ved årets valg, snarere tvert imot. Høy valgdeltakelse er viktig for demokratiet vårt. La oss si at valgdeltakelsen var under 50 prosent, da kunne man jo stilt spørsmål ved om valgets vinner var legitimt valgt av folket, ettersom under halvparten av befolkningen har stemt – og kanskje bare litt over halvparten av de igjen har stemt på den som vant.

Så for et velfungerende demokrati det viktig at så mange som mulig bruker stemmeretten sin, sånn at man kan kåre en valgvinner som faktisk har et flertall av folket bak seg. På den måten blir valget mest etisk og demokratisk riktig og man unngår situasjoner som ved valget i 2017 – hvor valgordningen førte til at høyresiden fikk flest mandater i Stortinget, selv om de totalt sett fikk litt færre stemmer fra befolkningen enn det den rødgrønne siden gjorde.

Vi i Østfold Handel og kontor oppfordrer med dette alle stemmeberettigede til å bruke stemmeretten sin. Hvilket parti man skal stemme på må man nesten finne ut litt selv, men les partiprogrammene, tenk igjennom hva som er viktig for deg og la stemmen din gå til det partiet som passer best med dine verdier.

Godt valg!

Mer fra: Debatt