Debatt

Nedover«Bakke» i Gamlebyen

Endeløse klagesanger og «jamsessions» fører ikke fram – forvaltningen av Gamlebyen er fortsatt preget av stor ledighet og manglende vedlikehold.

«Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen lovte å komme tilbake til Gamlebyen neste år, men da til Jazzfestivalen. Det spørs om det blir noe særlig mer «swing» på utviklingen i Gamlebyen før takten endres radikalt.» skriver Hans Edvardsen, endringsagent i Gjeslingan AS.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er trist å lese at den øverste politiske lederen for sektoren som har ansvaret for utviklingen i Gamlebyen ikke er mer konkret enn at han konstaterer at Forsvarsbygg ikke er egnet for å håndtere eiendomsmassen i Gamlebyen. – «Vi skal ta tak i dette – det må være noen med kompetanse på å ta vare på eiendommer. Riktig forvaltning og organisering er like viktig som penger» – sier Bakke-Jensen.

Les også: Mulighetsfabrikken i Gamlebyen skal bli en plass hvor ideer muteres

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen lovte å komme tilbake til Gamlebyen neste år, men da til Jazzfestivalen. Det spørs om det blir noe særlig mer «swing» på utviklingen i Gamlebyen før takten endres radikalt.

I fjor høst foreslo vi at forvaltning og utvikling av hele eller deler av Forsvarsbygg sin eiendomsmasse i Gamlebyen overføres til en ideell stiftelse bestående av Fredrikstad kommune, Fredrikstad næringsforening og andre institusjonelle eiere. Grunnkapitalen i stiftelsen tilføres som et engangsbeløp fra staten som en kompensasjon for mange år med mangelfullt vedlikehold.

Vedlikeholdsetterslepet er betydelig og vil sannsynligvis utgjøre over 100 millioner kroner. I tillegg må staten kompensere stiftelsen for sitt fravalg av sine årlige driftskostnader som utgjør anslagsvis 10-12 millioner kroner.

Les også:

Debatt: Gamlebyen i Fredrikstad – nødvendig med ny organisering

Foreningen Gamle Fredrikstad: – Trist at man ikke evner å holde Gamlebyen ved like (+)

– Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+)

– Et strategisk grunnlag for Fredrikstad kommune til å skape liv og lys i tomme, flotte bygg (+)

Mer fra: Debatt