Debatt

Nedover«Bakke» i Gamlebyen

Endeløse klagesanger og «jamsessions» fører ikke fram – forvaltningen av Gamlebyen er fortsatt preget av stor ledighet og manglende vedlikehold.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er trist å lese at den øverste politiske lederen for sektoren som har ansvaret for utviklingen i Gamlebyen ikke er mer konkret enn at han konstaterer at Forsvarsbygg ikke er egnet for å håndtere eiendomsmassen i Gamlebyen. – «Vi skal ta tak i dette – det må være noen med kompetanse på å ta vare på eiendommer. Riktig forvaltning og organisering er like viktig som penger» – sier Bakke-Jensen.

Les også: Mulighetsfabrikken i Gamlebyen skal bli en plass hvor ideer muteres

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen lovte å komme tilbake til Gamlebyen neste år, men da til Jazzfestivalen. Det spørs om det blir noe særlig mer «swing» på utviklingen i Gamlebyen før takten endres radikalt.

I fjor høst foreslo vi at forvaltning og utvikling av hele eller deler av Forsvarsbygg sin eiendomsmasse i Gamlebyen overføres til en ideell stiftelse bestående av Fredrikstad kommune, Fredrikstad næringsforening og andre institusjonelle eiere. Grunnkapitalen i stiftelsen tilføres som et engangsbeløp fra staten som en kompensasjon for mange år med mangelfullt vedlikehold.

Vedlikeholdsetterslepet er betydelig og vil sannsynligvis utgjøre over 100 millioner kroner. I tillegg må staten kompensere stiftelsen for sitt fravalg av sine årlige driftskostnader som utgjør anslagsvis 10-12 millioner kroner.

Les også:

Debatt: Gamlebyen i Fredrikstad – nødvendig med ny organisering

Foreningen Gamle Fredrikstad: – Trist at man ikke evner å holde Gamlebyen ved like (+)

– Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+)

– Et strategisk grunnlag for Fredrikstad kommune til å skape liv og lys i tomme, flotte bygg (+)

Mer fra: Debatt