Debatt

Det aller første en ny regjering må gjøre etter valget er å vedta en klimakrisepakke

Det aller viktigste vi i Norge kan gjøre nå er å ta FNs oppfordring om å slutte å lete etter fossil energi på alvor.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

MDG lover å ikke støtte en regjering som leter etter mer olje, eller tillater utvidelser eller utbygginger av nye oljefelt. Vi håper at SV og Rødt vil støtte et sånt krav. På flere av de siste meningsmålingene har MDG, SV og Rødt flere mandater enn Sp, og det betyr at Aps grønne krefter kan velge å ikke binde seg til Sps dieselpopulisme og vern av norsk oljeproduksjon. Sp scorer lavest på alle interesseorganisasjoners kåringer over hvem som har best klima-, miljø-, dyre- og natur-politikk.

Vi er garantisten for at alle grønne fagre løfter omgjøres til handling og ikke bare forhandles vekk mellom «de vanlige» politiske sakene.

—  Benedicte Lund, stortingskandidat MDG Østfold

MDG er det eneste partiet i Norge som vil sette en sluttdato for oljenæringen: I 2035. Det er riktig for kloden, men også viktig for Norge. Vi vet at oljenæringen og arbeidsplassene den gir, vil forsvinne framover. Hvis vi ikke legger en trygg og ansvarlig plan for hvordan Norge skal omstille seg fra olje til fornybart de kommende årene, så tviholder vi på en døende næring og gjør feil strategiske valg. Det er ingen tjent med. I stedet må vi jobbe aktivt for å bygge kompetanse og arbeidsplasser som trengs også i framtiden. Vi må la den kompetansen vi i dag har i oljenæringa på energi, geologi, vær, bølger, vind, biologi, installasjoner, kabler, prosjektstyring, kommunikasjon og mye mye mer få støtte til de nye næringsmulighetene.

Derfor vil vi etablere en oljekommisjon med partene i arbeidslivet og næringslivet med mål om å starte utfasingen av petroleumsindustrien. Vi vil altså IKKE «skru av oljekrana over natta» som mange ynder å påstå. Vi vil tvert imot ta tydelig politisk styring for å dempe sårbarhet for markedssvingninger for denne viktige næringa. Svingninger vi ser vil komme siden alle land nå jobber parallelt med å gjøre seg uavhengige av fossil energi. Her må Norge være i front med å omstille oss vekk fra fossil energi. Vi må over på ny teknologi og nye næringer der vi kan bruke vår unike kompetanse på marine næringer og energi. Vi må avvikle gammelt for å kunne utvikle nytt.

Vi vil også ta initiativ til en koalisjon av land som faser ut produksjon av fossil energi og bør invitere til et toppmøte rett etter valget for å få på plass en slik koalisjon før det viktige klimatoppmøtet i Glasgow til høsten. Sverige har allerede forbudt oljeleting, Danmark har vedtatt å stanse oljeleting, Grønland har sagt nei til oljeleting selv om de trolig har like mye olje og gass liggende som Norge. Selv Arbeiderpartiet i Storbritannia og Joe Bidens klimasjef sier nå at man må stanse leting etter olje. Dette er altså ikke noe bare MDG «maser om».

Et norsk teknologiskifte vil kunne gi resten av verden tilgang til løsninger som gjør dem også i stand til å skifte energikilder fra fossilt til fornybart. Det er solidarisk, fremtidsrettet og ansvarlig politikk.

Dette valget er et klimavalg. Den aller beste medisin mot klimaangst er å stemme så grønt du kan, nemlig MDG. Vi er garantisten for at alle grønne fagre løfter omgjøres til handling og ikke bare forhandles vekk mellom «de vanlige» politiske sakene.

Mer fra: Debatt