Debatt

Høyre skal gjøre det enklere å drive bedrifter i Østfold

Vi er opptatt av vårt ansvar for å tilrettelegge for å gjøre det enklere å starte, drive, omstille og fornye bedrifter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er ryggraden i norsk næringsliv. Det er frisøren Kort og Godt i Moss, Askim Steinindustri, Tveit & Torgersen Byggmester i Fredrikstad, Sentrum bilservice i Halden og mange andre. Over én million mennesker jobber i små og mellomstore bedrifter. 95 prosent av alle bedrifter i Norge har mindre enn 50 ansatte, og de skaper verdier for 700 milliarder kroner årlig.

I 2019 lanserte Høyre i regjering en egen strategi for SMB. I utarbeidelsen av denne, lyttet vi til bedriftene for hva de var opptatt av. De temaene som oftest gikk igjen var et ønske om en reduksjon og forenkling av skatter og avgifter, en generell forenkling og mer effektivisering i møte med det offentlige, ønske om et profesjonelt og brukervennlig virkemiddelapparat, forbedring av offentlig innkjøp og et bedre samarbeid med NAV.

Det er også viktig å poengtere at vår plan for disse bedriftene står i sterk kontrast til politikken som kan bli gjeldende hvis de rødgrønne vinner valget. De har lovet en mer rigid arbeidsmiljølov hvor innleie og midlertidige ansettelser skal strammes inn, flere av partiene vil gå ut av EØS-avtalen, de vil øke skattene og enkelte av de har lovet en sekstimersdag som vil utfordre lønnsomheten i mange bedrifter.

Høyre har sju konkrete løfter for de små og mellomstore bedrifter:

1. Vi har forenklet for 28 mrd. årlig for bedriftene, og for neste periode lover vi nye forenklinger som kan gi bedriftene en økonomisk besparelse på 10 mrd.

2. Vi vil innføre et forenklingspanel etter dansk modell, hvor næringslivet kan sende innspill til regler og hindringer de møter hos det offentlige.

3. Vi vil styrke ordningen med gunstig skattemessig behandling ved kjøp av aksjer i egen bedrift, og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske jobber.

4. Videreføre SkatteFUNN-ordningen.

5. Føre en innkjøpspolitikk som sikrer at også små- og mellomstore bedrifter får en reell mulighet til å delta i offentlige anbud.

6. Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen.

7. En garantist for EØS-avtalen.

Høyre har de siste åtte årene gjort mye for disse bedriftene. Vi har redusert selskapsskatten, maskinskatten fases ut og skatten på arbeidende kapital er vesentlig lavere nå enn da vi overtok. Vi har gjort det mer gunstig å investere i oppstartsselskap. Siden 2013 har vi hatt en total økning på 55 prosent i budsjettene til forskning og utviklingsarbeid. Vi har lagt fram en gründerplan med tiltak for mer enn 400 millioner kroner. Vi har prioritert yrkesfagløftet med høyere lærlingtilskudd, styrket utstyrsstipend i skolen og vedtatt et nytt praktisk og arbeidslivsrettet fag i ungdomsskolen.

Høyre vil fortsette vårt arbeid for disse viktige bedriftene. Vi er opptatt av vårt ansvar for å tilrettelegge for å gjøre det enklere å starte, drive, omstille og fornye bedrifter.

Mer fra: Debatt