Debatt

I et Norge på sitt beste får alle elske den de vil

I Norge skal man få være hvem man vil, elske den man vil og respekten for enkeltindividet er ufravikelig.

Pride-feiring i 2019.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Selv om Norge regnes som et av verdens beste land å bo i, er vi fortsatt langt i fra mål. I en rekke miljøer er det sterkt negativ sosial kontroll som gjør at mennesker ikke tør å være seg selv i frykt for å bli avvist eller utstøtt. LHBTIQ personer som har turt å stå frem med hvem de er, har i mange tilfeller blitt utstøtt av venner og familie.

Rundt hver 10 prosent voksne person i Norge sier de vemmes ved tanken på homofili. Enkelt steder er dette oppe i 30 prosent.

Høyre jobber hver dag for at alle skal ha like muligheter og friheten til å være dem man vil, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Derfor la justisminister, Monica Mæland våren 2020 frem og fikk gjennomslag forbedringer i hatkriminalitetsregelverket som presiserer at bifile og interkjønnspersoner skal ha beskyttelse mot hatkrim. Lovverket skal være mer enn bare paragrafer i en straffelov, men at de blir satt ut i praksis.

For å styrke arbeidet satt regjeringen av millioner i statsbudsjettet i 2020 til arbeid mot hatkriminalitet og diskriminering. Ikke nok med det, men så øker vi bevilgningene til arbeid mot nettovergrep.

Selv om regjeringen gjør mye bra, har vi som samfunn og enkeltmennesker et eget ansvar.

Vi er nødt til å gjøre enda mer. Kampen mot negativ sosial kontroll er langt fra over! Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot nettopp dette. Den går ut på at diskriminering, undertrykkelse og trussel om utestengelse fra ens egne skal bekjempes. Denne planen er viktig i arbeidet for å hjelpe individer som opplever å bli straffet for at de er dem de er.

Selv om regjeringen gjør mye bra, har vi som samfunn og enkeltmennesker et eget ansvar. Et ansvar som går ut på å gi beskjed når vi ser at andre mennesker blir utsatt for hatkriminalitet, nettmobbing og negativ sosial kontroll. Dette gjelder hver og en av oss. De som utøver hat må få beskjed om at det ikke er akseptabelt.

I et Norge på sitt beste skal ingen mennesker utsettes for hets, trakassering eller vold på bakgrunn av hvem de er eller elsker.

Caroline M. Grønli Andersen, 7. stortingskandidat for Østfold Høyre.

Mer fra: Debatt