Debatt

Norge har ikke en egen atmosfære

FNs klimapanel la nylig fram sin nye klimarapport. Umiddelbart kaster partiene på venstresiden seg på, noen uttrykker redsel og forfekter at nå må olje- og gassproduksjonen i Norge stanses.

Aker BP og 231 ansatte har inngått forlik. Her er Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Partiene overbyr hverandre i hvilke tiltak de vil vedta bare de får regjeringsmakt. Det vi nå har all grunn til å tro er at venstresiden vil øke skatter og avgifter i klimaets navn, innføre restriksjoner, innføre forbud og nedlegge tusenvis av arbeidsplasser knytta til olje og gass. Hundretusener av arbeidsplasser settes i spill som igjen vil medføre reduksjon i velferdsordninger.

Fremskrittspartiet er opptatt av en effektiv klima- og miljøpolitikk som fungerer, men som ikke straffer innbyggerne for å leve helt vanlige liv. Med FrP i regjering gikk Norges utslipp ned samtidig som velferden gikk opp.

Klimatiltak som redusert kjøttforbruk, økte drivstoffpriser og forbud mot å kjøre med bensin- og dieselbiler i Norge betyr tilnærmet ingenting i global sammenheng. Kullforbruket øker i store deler av verden, vi bør således være opptatt av at norsk olje- og gassektor kan bli en av de reneste i verden. Om SV, Rødt og MDG presser resten av venstresiden til å nedlegge norsk olje- og gassproduksjon representerer de, sånn jeg ser det, en trussel mot velferdsordningene vi har.

FrP mener opprydding av plast og søppel i naturen og havet må trappes opp. I følge forskning.no mangler over to milliarder mennesker et system for søppelhåndtering. Millioner av tonn med søppel og plast forsvinner ut i elvene og videre til verdenshavene hvert år. Over 70 prosent av befolkningen på nærmere åtte milliarder mennesker lever i Asia og Afrika og vil øke til over 80 prosent de neste årene. Veksten i utslipp og søppel må bli et sentralt tema der opprydding i vår del av verden skjer samtidig med redusert forsøpling og utslipp fra kilden.

Klimatiltak som redusert kjøttforbruk, økte drivstoffpriser og forbud mot å kjøre med bensin- og dieselbiler i Norge betyr tilnærmet ingenting i global sammenheng.

Norske politikere bør bli mer opptatt av hvordan den globale forsøplingen og CO2-utslippene kan reduseres. Dommedagsprofetier fra «klimareligionens tilhengere» vil kun bidra til utrygghet, redsel, ubalanse, konflikter og ustabilitet både lokalt og globalt.

Norge har ikke sin egen atmosfære. Det hjelper ikke å stenge ned arbeidsplasser i Norge. Industri som kuttes kommer bare til å bli flyttet. Er det noe sted i verden der industri i hverdag og utvikling preges av miljøvennlige løsninger og stor teknologisatsing er det nettopp i Norge. Jeg mener det er stor grunn til bekymring for framtidig velferd og folks hverdag dersom Norge skal styres av SV, Rødt og MDG.

Bjørnar Laabak, Frp Fredrikstad