Debatt

Velkommen tilbake Østfold

Endelig ser det ut til at vi kan kan få igjen gode, gamle Østfold og bli kvitt det upopulære og meningsløse storfylket Viken. Under to år etter unnfangelsen sier høyst sannsynlig et stort flertall av velgerne nei til det byråkratiske misfosteret.

- Fremskrittspartiet ønsker å nedlegge hele forvaltningsleddet som fylkeskommunen representerer - og er derfor i utgangspunktet positive, skriver Lavrans Kierulf, gruppeleder i Fremskrittspartiet Viken. Viken fylke ble etablert 1. januar etter en sammenslåing av de gamle fylkene Buskerud, Akershus og Østfold.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
.

Over 70 prosent av østfoldingene sier i en meningsmåling at de ikke vil ha Viken. De vil gjenopprette sitt gamle, kjære Østfold. Viken-spørsmålet har rett og slett blitt noe så sjeldent som et virkelig følelsesladet politisk verdispørsmål for et stort flertall. Velgerne liker ikke at det blir rokket ved identiteten deres uten at de blir spurt.

Denne uka og altså bare en måned før Stortingsvalget, feide endelig også Arbeiderpartiet all tvil til side. Ap slår fast, forhåpentligvis en siste gang for alle, at partiet vil oppløse Viken og gjenopprette Østfold. Det var sannelig på tide.

Foran kommune og fylkestingsvalget for to siden var det nesten bare Senterpartiet som markerte seg helt klart og tydelig mot Viken. En stemme til Sp var en stemme MOT Viken. Senere har SV og flere andre partier på rødgrønn side inntatt samme klare standpunkt. Men ikke Arbeiderpartiet.

Der i gården har holdningene vært mildest talt både uklare og utydelige. Hver gang Østfold Arbeiderparti tilsynelatende har greid å samle seg om å oppløse Viken, og gå tilbake til de gamle fylkene, har det plutselig dukket opp viktige partifolk i andre berørte fylker som har skapt tvil. Nå sist av selveste statsministerkandidat og partileder Jonas Gahr Støre attpåtil på et valgmøte i Fredrikstad!

Etter en del febrilsk indre uro i rekkene i Østfold Ap over at ingen ringere enn partiets statsministerkandidat bidro med ny uklarhet om Viken-spørsmålet, ble det etter noen hektiske dager igjen orden i sysakene. Jonas Gahr Støre og fylkets øverste stortingskandidater fra Arbeiderpartiet har denne uka publisert en samlet og klargjørende uttalelse som kort kan oppsummeres slik:

1. Et samlet Arbeiderparti er MOT Viken.

2. Ap går inn for å oppløse storfylket.

3. Partiet vil ha tilbake Østfold og de to andre tidligere fylkene Buskerud og Akershus.

Klart og tydelig. Bravo! Ingen tvil lenger. Hele rødgrønn side er mot Viken.

Hvorfor har det blitt så mye strid og så mange meninger om det betente Viken-spørsmålet? Det skyldes nok først og fremst at fylkessammenslåingen ble tredd nedover øra på folk uten at de fikk ha et eneste ord med i laget. Opprettelsen av gigantfylket med hovedsete i Oslo av alle steder, ble gjort med hard tvang av en sentraliseringskåt høyreregjering.

Høyre ønsker rett og slett å kutte helt ut alle fylker. Partiet vil bare ha to politiske nivåer i Norge. Et kommunalt med større og større kommuner, og Staten. Basta. Ingen fylker eller fylkeskommuner. Dette står Høyre nesten helt alene om.

Folkeviljen er heldigvis annerledes og i tråd med en over tusen år gammel medbestemmelses-tradisjon her i landet. Helt tilbake til tidlig middelalder og vikingtid, hadde nordmennene små lokale ting, regionale ting og seinere store, nesten nasjonale ting. Disse tingene var selvsagt ikke tvers gjennom demokratiske. Treller, jordløse og de fleste kvinner hadde ingen adgang på tingene. Men tingene skapte lov og rett, og det var altså ikke bare storkarene, lokale høvdinger og kongen som kunne bestemme.

En annen og viktig grunn til at folk flest er misfornøyde med Viken i Østfold, er jo selvsagt at østfoldingene har sett at storfylket har bidratt med svært lite som gavner hverdagen til folk flest her når det gjelder videregående skoler, veier og kollektivtrafikken. Østfold har kommet I bakleksa.

Men nå er det snart slutt folkens. Med et solid rødgrønt flertall ved Stortingsvalget kan vi si farvel til Viken, og velkommen tilbake Østfold!

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!