Debatt

Få fortgang i arbeidet med komplette, permanente kjøreregler for elsparkesykler - Knut Arild Hareide!

Advarslene har vært mer enn mange. Tirsdag 27. juli fikk vi i Oslo den første den første, tragiske dødsulykken med elsparkesykkel. Offeret var en mann i 60-årene!

«De kjøreregler som nå er etablert for bruk av elsparkesykler, bærer inntrykk av hastverksarbeid, og at arbeidet ikke er fullendt», skriver Finn Åsmund Johnsbråten, Senior Norge - Østfold.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det må være opportunt å rette søkelyset på den som har ansvaret for det kaoset vi er inne i!

Det var helt tilbake til 2018 at elsparkesyklene ble introdusert i Norge. Allerede da skulle det ha foreligget kjøreregler for det nye fremkomstmiddelet. Men der er vi ikke i mål enda.

Det tok utrolig lang tid før myndighetene ble oppmerksom på etableringen av utleiefirmaer og en bølge av elsykler som veltet inn over oss,

Disse fremmedlegemer i trafikkbildet skapte umiddelbart problemer, herunder en rekke ulykker med personskader.

De kjøreregler som nå er etablert, bærer inntrykk av hastverksarbeid, og at arbeidet ikke er fullendt. Det at sentrale myndigheter skyver ansvaret for vanskelige spørsmål over på kommunene, gjør det ikke bedre. Det synes åpenbart at det blir et salig rot når vi får et sett med nasjonale regler og i tillegg egne forskrifter for de enkelte kommuner!

Sendrektigheten og rotet må det være samferdselsministeren som har ansvaret for.

Det vi aller mest vil beklage er at det ikke er etablert aldersgrenser. Dette innebærer kjære samferdselsminister at du tillater at barn blir sendt ut i trafikken på motoriserte kjøretøy uten at de kjenner gjeldende trafikkregler og at de heller ikke kan ha utviklet nødvendig trafikkforståelse. Dette vil måtte ende i en rekke ulykker, ikke usannsynlig noen med dødelig utgang. Er samferdselsministeren beredt på å sitte med et slik ansvar!

Problemet kommer til å eskalere når den neste bølgen kommer – privateide elsparkesykler. Vi synes vi hører 10–12 åringene: «Alle de andre har elsparkesykler».

Ansvar kan fordeles og pulveriseres til det ugjenkjennelige. Slik det vel også i dette tilfellet, men uansett så er det samferdselsministeren som sitter med det endelige ansvar!

Dette mener vi om ditt ansvar, Knut Arild Hareide:

  • å sørge for at vi er forberedt når den neste bølgen av elsparkesykler kommer, de privateide. Dere var ikke forberedt da den første bølgen kom!
  • å sørge for at vi innen kort tid får effektive regler for bruk av sparkesykler og at det ikke blir mulighet for forvirring mellom nasjonale regler og kommunale forskrifter
  • å sørge for at nasjonale regler blir utformet slik at de kan håndheves og at de blir håndhevet
  • å sørge for at det blir fastsatt promilleregler som for bil
  • å sørge for at det blir påbud for bruk av hjelm slik at hodeskader kan unngås
  • å sørge for at det blir etablert aldersgrenser og at vi ikke sender barn ut i trafikken med motorisert kjøretøy uten tilstrekkelig kunnskap om gjeldende trafikkregler.
  • å sørge for at det foreligger spesifikasjon av tekniske krav for elsparkesykler
  • å sørge for at det etableres fartsgrenser som kan håndheves. Lite meningsfylt om det ikke finnes speedometer på elsparkesyklene så førerne kan se hvor fort de kjører!

Vi hadde helst sett at vi fikk nasjonale kjøreregler for hele landet uten at det skulle være nødvendig med kommunale forskrifter.

Vi ser og leser hver dag om hendelser med elsparkesykler som nesten skremmer vannet av oss. Det er absolutt nødvendig med effektive kjøreregler. Sundt vett er heller ikke å forakte!

Ellers så har vi håp om at myndighetene sørger for fortgang i arbeidet slik at vi ikke skal behøve å vente i månedsvis på komplette, permanente kjøreregler for elsparkesyklene

Mer fra: Debatt