Debatt

Dette er bedriftene i Viken og Oslo opptatt av i valgkampen

Kjære stortingskandidater, nå er det under 50 dager igjen til valget. Vi i NHO Viken Oslo og våre medlemsbedrifter ønsker nå å utfordre deg på hvordan du kan bidra til å skape flere lønnsomme arbeidsplasser når du fra høsten av tar plass på Stortinget.

«Det er gode folk i sunne bedrifter som skaper verdiene vi skal leve av», skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er gode folk i sunne bedrifter som skaper verdiene vi skal leve av. Samarbeid mellom folk, seriøse bedrifter og det offentlige er grunnlaget for den gode norske velferdsstaten, og utviklingen av samfunnet – lokalt, nasjonalt og globalt. Dette er den norske oppskriften.

Historisk mange står utenfor arbeidslivet nå, men samtidig mangler 6 av 10 bedrifter den kompetansen de trenger. Bedriftene er opptatt av å tette dette kompetansegapet. Mangel på kompetanse betyr tapt verdiskaping.

Det er bedriftene som skaper verdiene som trengs for å opprettholde gode velferdstjenester. Det er bedriftene som skaper jobbene folk trenger som gir liv til både by og bygd. Det må skapes 250.000 nye jobber i privat sektor fram mot 2030. Det betyr at vi i Viken og Oslo må ha ambisjoner om å skape 50.000 nye jobber i Viken og 50 000 i Oslo.

Bedrifter trenger infrastruktur for å kunne sikre god og effektiv verdiskaping. Varer må fram til markedet, og folk må komme seg enkelt på jobb. I tillegg trengs bredbånd slik at hele vår region kan ta del i det digitaliserte arbeidslivet og skape enda flere arbeidsplasser i Viken og Oslo. Bare på den måten kan vi sette bedriftene i stand til å skape løsninger på så vel store som små problemer, og skape produkter og tjenester som samfunnet kan dra nytte av.

Les også: Kun én av tolv ansatte på Sagabakken SFO jobber heltid – assistenten Valentina ønsker hundre prosent stilling

Mange nye jobber vil komme som følge av grønn vekst. Her går bedriftene foran i jakten på nye løsninger. Noen stikkord her er energiomstilling, sirkulærøkonomi og klimatilpasning. Vi må også ha en politikk der høye klimaambisjoner følges opp med målrettede tiltak og virkemidler. Et sted å starte er å sørge for at det offentlige etterspør grønne løsninger og lar dette gjennomsyre alle deler av deres anskaffelser.

Det er gjennom samarbeid vi løser de store utfordringene – offentlig og privat – lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor har jeg nå oppsummert det aller viktigste for bedriftene i vår region. Nå gleder vi oss til å høre fra deg, hvordan du som stortingsrepresentant vil bidra til samarbeidet for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i vår region!