Debatt

Bjørnar Laabak (Frp): Byggesaken må vedtas nå!

Undertegnede utfordrer herved ordfører, planutvalgsleder og kommunedirektør til å godkjenne familiens søknad.

«Undertegnede vil forsøke to måter å komme raskt i mål for familiens byggesøknad.», skriver Frps gruppeleder i Fredrikstad, Bjørnar Laabak.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Demokraten tar opp familien Hagenes’ situasjon etter at de mistet hjemmet sitt i brann natt til 4. mai 2020, og status på saksbehandlingen for å få bygge seg nytt hjem på samme sted som huset sto før brannen. Jeg tar ikke stilling til saksbehandlingen så langt, men tidsaspektet og hvilke muligheter jeg mener vi som folkevalgte har til å løse saken raskt og i tråd med familiens søknad.

Veldig mange byggesaker behandles kun administrativt uten at lokalpolitikerne er involvert. Saken til familien Hagenes har ikke vært til politisk behandling. Jeg tenker at den burde vært det fordi saken er, slik jeg ser det, av prinsipiell karakter. Prinsipiell fordi det handler om gjenoppbygging av et hjem etter en dramatisk ulykke. Formelt sett kan saksbehandling av bygging i LNF-områder, KULA-områder, byggeskikk for områder med mere være komplisert, men i denne saken må man gjøre helt andre skjønnsmessige vurderinger. Dette er ikke en vanlig byggesak, det handler om gjenoppbygging av en families hjem. Saksbehandlingen burde i så måte være enkel, rask og imøtekommende.

Dette er ikke en vanlig byggesak, det handler om gjenoppbygging av en families hjem.

—  Bjørnar Laabak, gruppeleder Frp.

Planutvalget kan etter vedtatt delegeringsreglement avgjøre byggesaker av mindre kurant art, eller av prinsipiell betydning og saker som omhandler dispensasjon. Det er selvsagt avgjørende at saken kommer til politisk behandling. Utvalgsleder fastsetter sakslisten før møtene og utvalgsleder har rett til å utforme egne innstillinger. Videre har utvalgsmedlemmer mulighet til å stille skriftlige spørsmål som besvares i møte, og det enkelte medlem kan utarbeide interpellasjon om konkrete forslag til vedtak i enkeltsaker.

Undertegnede vil forsøke to måter å komme raskt i mål for familiens byggesøknad. Den absolutt raskeste er at utvalgsleder godtar byggesaken og gjør vedtak med utgangspunkt i sin sommerfullmakt. Om Statsforvalteren og fylkeskommunen skulle ha motstridende mening i en sak som denne ville være utidig.

Mulighet nummer to er å sende saken som interpellasjon til første utvalgsmøte etter ferieavviklingen som er 2. september. Da kan planutvalget ta stilling og utøve politisk skjønn. Det ville være oppsiktsvekkende om lokalpolitikerne henger seg opp i retning på tak, antall vinduer og utseende på et hus som ikke ligger til sjenanse for andre enn de som inntar en ideologisk tilnærming til LNF eller kulturhistorisk landskap. Dette er gjenoppbygging av et hjem til en familie som har vært utsatt for å miste hjemmet sitt under dramatiske forhold.

Undertegnede utfordrer herved ordfører, planutvalgsleder og kommunedirektør til å godkjenne familiens søknad. Fredrikstad Frp vil gi full støtte og honnør til den eller de som gjør et slikt vedtak. Dersom saken ikke avgjøres straks vil Frp utarbeide interpellasjon til planutvalgsmøte 2. september. Administrasjonen har i så måte god tid til å forberede sakspapirer tilstrekkelig til at utvalget kan utøve politisk skjønn og vedta byggesaken slik den er omsøkt.