Debatt

Bli med å utvikle Viken-samfunnet!

Nå håper vi på din hjelp til å finne gode svar.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) og fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp) håper på mange gode innspill når det skal lages tre nye regionale planer for Viken.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) og fylkesråd for plan, klima og miljø Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Hvordan utvikler vi i fellesskap samfunnet vårt til det beste for innbyggerne? Det spørsmålet er i bunn og grunn det regional planlegging handler om.

For Viken skal det lages tre nye regionale planer. Planprogrammet, som altså kan beskrives som en oppskrift for hvordan de regionale planene skal lages, er nå sendt på høring. Vi håper å få mange gode innspill.

Det regionale planarbeidet skal hjelpe oss til å gire opp i klima- og miljøarbeidet, skape nye arbeidsplasser gjennom grønn omstilling, og utjevne sosial ulikhet. Vi styrer Viken etter bærekraftsmålene og planprogrammet staker ut kursen for en mer bærekraftig utvikling av hele Viken-samfunnet. Dette er et stort arbeid.

FNs bærekraftsmål og planetens tålegrense setter de overordnede rammene for de tre nye regionale planene for Viken-samfunnet. Planene handler om økt livskvalitet, deltakelse og likeverd. De handler om kompetanse og verdiskaping. Og om areal og mobilitet.

Vi håper alle aktører i Viken involverer seg i arbeidet allerede fra starten av. Vi ønsker å jobbe sammen med kommuner, kulturliv, næringsliv, interesseorganisasjoner og frivillighet.

Noe av det som skal skje nå i høringsperioden er blant annet åpne møter 23. august hvor planprogrammet presenteres og det blir mulighet for å stille spørsmål. Alle Vikens kommuner inviteres også til en egen gjennomgang 11. august.

Bli med på utviklingen av Viken-samfunnet!

Mer fra: Debatt