Debatt

Tannhelse bør likestilles med andre helsetjenester!

Etter hvert bør det være en maksgrense for alle når det gjelder egenandel til tannlegeutgifter, mener Mona Mathisen (Ap).

Tannleger har gode forutsetninger for å gi pasienter tilbakemelding om hvilken effekt røyking og snusing har på munnhelsen deres og følge dem opp regelmessig, om de vil slutte. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

God tannhelse er god folkehelse! I dag er tannhelse for voksne ikke en del av velferdsstaten, og konsekvensen er at mange ikke har råd til nødvendige tannhelsetjenester og forebyggende tannlegebesøk. Folk går ikke regelmessig til tannlegen når de sliter med å betale andre regninger. Alle som har opplevd tannverk kan forestille seg hvordan det er å ikke ha råd til nødvendig behandling. Mange med lav inntekt trekker tenner framfor å behandle dem. Det er stigmatiserende og en tilleggsbekymring i en fra før vanskelig livssituasjon.

Derfor bør den offentlige tannhelsetjenesten gradvis utvides. Arbeiderpartiet har programfestet at aldergrensen for gratis tannbehandling i første omgang skal heves til 21 år og at utgiftene skal halveres for dem under 25 år. Da vil også studenter ha råd til tannlegeregningen.

Å si at folketrygden over natten skal dekke alle utgifter til tannhelsetjenester for alle er et lite realistisk valgløfte. Det er store summer det er snakk om. Finansdepartementet har anslått at vi årlig betaler omtrent 12 milliarder kroner i egenandel til tannhelsetjenester. Når mer av dette skal betales av fellesskapet, betyr det økte offentlige kostnader som må dekkes inn. Derfor er det naturlig at støtten økes gradvis, og at refusjonsordningene først og fremst treffer folk med svak økonomi, spesielle diagnoser og særlig dårlig tannhelse. Også i dag er det en refusjonsordning for disse gruppene, men denne må forbedres, utvides og forenkles. Etter hvert bør det være en maksgrense for alle når det gjelder egenandel til tannlegeutgifter.

Heldigvis er alle de rødgrønne partiene enige om at tannhelse gradvis skal likestilles med andre helsetjenester. Selv om partiene ikke er like enige om veien til målet, så lover dette godt for at flere personer som trenger det vil få støtte til sin tannlegeregning i neste stortingsperiode.

Mona Mathisen (Ap)