Debatt

Kassebygg i utakt med utviklingen i Europa

Jeg har over flere år kritisert boligbyggingen i Fredrikstad. Høye monotone kassebygg planlegges tett i tett flere steder rundt i byen. Byggene hindrer utsikt og er preget av asfalt og betong, men lite grønt.

Værste på Kråkerøy
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Man tror man skaper miljø ved å lage sykkelstier og redusere parkeringsplasser. Mange er nå sterkt bekymret over utviklingen i byen.

I USA sprenger man tilsvarende bebyggelse og bygger nye, grønne byer. Det samme skjer i enda sterkere grad i Kina hvor også Norske Torp arkitekter er med.

Man tror man skaper miljø ved å lage sykkelstier og redusere parkeringsplasser.

Hele nye byer hvor folk kan bo fra fødsel til grav bygges nå i flere sanerte områder. Småbyene har barnehager, skoler og eldrehjem. Leiligheter kombineres med støyfri næringsvirksomhet. Intern transport foregår med små el-kjøretøy. I underetasjene finnes leiebiler, buss og jernbane. Herfra kan man reise til liknende byer eller andre «gammeldagse» storbyer og flyplasser. Rundt disse «dome-byene» er det planlagt store grøntområder og kunstige sjøer. Integrert i bykomplekset er «jordbruk» – senter for dyrking av grønnsaker og frukt – ofte uten jord. Hager og parker integreres ofte på taket. Helt uovertrufne løsninger med hensyn til miljøet.

Nesten tilsvarende fortetting finnes i gamle byer i Spania, Italia og Hellas. Nå moderniserer man dette. I Norge, spesielt i småsteder og hyttekommuner, kreves enorme områder for relativt få. Med nytenking kan man skape trivelige, fortettede boligområder med service-senter: mye rimeligere infrastruktur på mindre areal og mer fri natur. Man øker jordbruk og skogsområder og minimerer behovet for miljøødeleggende infrastruktur og transport.

Med nytenking kunne man skape en ultramoderne bydel på «Værste». En grønn bydel for framtiden.

Den nye boligbyggingen som planlegges i Fredrikstad, inklusiv Gressvik, Holmen/NTP og FMV er gammeldags. Det eneste store området som er tilgjengelig i byen er FMV, men nå bygges dette i stykker bit for bit. Med nytenking kunne man skape en ultramoderne bydel på «Værste». En grønn bydel for framtiden. Med noen høybygg i syd og i nord, kunne hele området mot Gressvik dannet et amfi for 10.000 mennesker, barnefamilier og eldre. Mot elven kunne man hatt båthavn og badestrand. Man kunne dyrket frukt og grønnsaker, og grøntarealer hadde vært integrert i hele «by»-strukturen og på taket med turstier. Jeg er sjokkert over mangel på visjoner og helhetstanker.

Fortsetter vi som nå, ender vi opp med en gammeldags by. Vi må stoppe boligbyggere som jobber på hver sin tue og kun tenker egen profitt. Byens framtid og helhet er mye viktigere.

Vi må tenke mye, mye større. En oppskalert prosess av den jobben Johan Caspar de Cicignon gjorde da han «designet» Gamlebyen! Når tett befolkede Kina kan rive dårlige boligområder og bygge nytt, må vel vi kunne greie det samme i mindre målestokk?

Fredrikstad burde utlyse en gigantisk arkitektkonkurranse integrert helt opp på regjeringsplan. Norge har 11000 milliarder på bok og med tanke på at dette prosjektet har stor nasjonal betydning, burde nye Fredrikstad kunne bygges for noen hundre milliarder «oljekroner» inklusiv nytt dobbeltspor. Bygg en miniby som er moderne om 100 år!

Ulf Tolfsen, pensjonert designer, produktutvikler og oppfinner.