Debatt

Vi skal oppløse Viken, og selv bestemme egen inntaksordning til videregående skole

Regjeringa overkjører fylkene og et samstemt fagmiljø, skriver Magnus Weggesrud (Sp) og Lars Vegard Fosser (Sp).

«I Senterpartiet er det en selvfølge at fylkene selv skal bestemme hvordan ungdom kan søke på videregående skole, da de lokale folkevalgte kjenner sitt fylke bedre enn byråkrater i departementet.», skriver Magnus Weggesrud (Sp) og Lars Vegard Fosser (Sp).
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nylig sendte regjeringa ut pressemelding om at de vil tvinge alle fylker til å innføre rent karakterbasert inntak til videregående skole. De velger å overkjøre et samstemt fagmiljø, herunder blant annet lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet, NHO, LO, 9 av 11 fylker og KS som har ytra seg kraftig imot. Til og med regjeringas egne fagfolk i Utdanningsdirektoratet ba Kunnskapsminister Guri Melby om å la fylkene selv bestemme inntaksordning.

Taperne vil bli de svakeste elevene som nå risikerer å bli kasteballer på kryss og tvers av fylket fordi de av ulike årsaker fikk litt lavere karakterer på ungdomsskolen. Dette er grunnleggende urettferdig, det viser mistillit mot elever og det bygger på et premiss om flinke og mindre flinke elever. Det er trist, og legger unødvendig sort press elevene. Vi vet at årsakene til hvilke karakterer elever får i ungdomsskolen er så sammensatte. En elev kan være utsatt for mobbing, han kan ha det vanskelig hjemme, han kan være ensom eller han kan ha uoppdagede læringsvansker. Lista er lang, og jo lengre den blir, jo mer urettferdig blir fritt skolevalg.

Nærskoleprinsippet fungerte godt i gamle Østfold.

—  Magnus Weggesrud, fylkestingsrepresentant i Viken for Senterpartiet og Lars Vegard Fosser, stortingskandidat for Østfold Senterparti

I Viken har vi derfor valgt et nærskoleprinsipp. Det betyr at elevene skal få gå på den skolen som er nærmest der de bor og som tilbyr det utdanningsprogrammet de vil gå. Da sikrer vi at elever ikke blir sendt på kryss og tvers av fylket. Det vil derimot bli konsekvensen av regjeringens system. Elever kan bli tvunget til å flytte på hybel. Dette er et farlig eksperiment. Nettopp fordi vi vet at det er langt fra alle 15-åringer som er klare for dette. Alternativet kan fort bli at de dropper ut.

Nærskoleprinsippet fungerte godt i gamle Østfold. Derfor valgte vi å innføre det også i Viken. I Senterpartiet er det en selvfølge at fylkene selv skal bestemme hvordan ungdom kan søke på videregående skole, da de lokale folkevalgte kjenner sitt fylke bedre enn byråkrater i departementet.

Da regjeringen og Frp bestemte å tvangssammenslå Østfold, Akershus og Buskerud, mente de, og særlig Melbys parti Venstre, at det viktigste med regionreformen var å gi fylkene mer makt og flere oppgaver. Her gjør de det stikk motsatte. De fratar fylkene makt på det som er en av hovedoppgavene til fylkene. Det viser bare hvor meningsløst Viken er.

Fritt skolevalg innføres ikke før skoleåret 2022/2023, så heldigvis kan et regjeringsskifte stanse dette.

Vi skal oppløse Viken, ha vakre Østfold som eget fylke og selv bestemme egen inntaksordning til videregående skole.