Debatt

Utdanning skal være tilgjengelig for alle, der de er

Utdanningen kan være nettbasert, samlingsbasert eller desentralisert.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Stortingsrepresentantene Ingjerd Schou og Tage Pettersen, Høyre

Før korona traff oss i fjor visste vi at den digitale og teknologiske utviklingen, og det grønne skiftet vil føre til at enkelte jobber forsvinner, nye arbeidsplasser skapes og at arbeidsoppgaver endrer seg. Det stiller ikke bare økte krav til formell kompetanse.

Det stiller også nye krav til alle de som allerede er utdannet.

Derfor vil vi åpne opp landets utdanningsinstitusjoner enda mer enn i dag. Regjeringens mål er at det ikke skal spille noen rolle hvor i landet du bor, eller hvilken livssituasjon du er i. Utdanning skal være tilgjengelig for alle, der de er. Også i Østfold er det behovet til stede.

Det er ikke alltid det er fungerer å ta utdanning rett etter videregående, og det kan være krevende å ta utdanning senere i livet når man sjonglerer arbeide og familieliv. I fremtiden må vi ta større høyde for en mangfoldig studentmasse, og tilrettelegge bedre for å studere i alle livets faser.

Gjennom bedre og tilpassede utdanningsmuligheter skal vi få fart på Norge igjen etter pandemien.

—  Ingjerd Schou og Tage Pettersen (H)

Kompetansen og behovene for ny kompetanse varierer fra bransje til bransje og fra bedrift til bedrift. Alle har derimot til felles at de i løpet av de neste årene vil ha behov for fornyet tilleggskompetanse, og at det vil skapes nye arbeidsplasser. Da må vi følge opp, og være like nytenkende og innovative som næringslivet er nødt til å være. Utdanningen kan være nettbasert, samlingsbasert eller desentralisert. Utdanning kan ikke lenger være en one-size-fits-all-løsning. Den må tilpasse seg enkeltindivider, og den enkeltes livssituasjon.

Gjennom bedre og tilpassede utdanningsmuligheter skal vi få fart på Norge igjen etter pandemien, og derfor innfører regjeringen et nytt distriktsprogram. Litt karikert vil det si at vi snur «bevisbyrden». I dag produserer utdanningsinstitusjonene tilbudene dernest må arbeidsmarkedet og næringslivet tilpasse seg det. Vi vil at næringslivet skal kunne utarbeide de studiene de har behov for i samarbeid med høyskoler og universiteter. Regionale aktører kan søke om støtte til å iverksette utdanningstilbud ut ifra behov og etterspørsel.

Det er viktig at både privat og offentlig sektor får tilgang på den kompetansen de trenger. Derfor må vi ikke bare legge til rette for utdanning, vi må også sørge for at den er av god kvalitet. Vi vet et godt studiemiljø er viktig for studentene, og for å skape det vil regjeringen legge til rette for studiesentre og lignende for å skape en levende student miljø for dem som studerer langt unna universitetet eller høyskolen sin.

Vi har med Høyre i regjering tatt Norge gjennom tre store kriser. Nå ser vi lyset i tunnelen. Vi skal få fart på Norge igjen, og vi skal lose Norge gjennom de neste 4 årene. Da vet vi at vi trenger nye og bedre løsninger – de skaper vi nå.