Debatt

Det finnes ingen Quick-fix for Østfold!

Østfoldbenken blir troverdige den dagen partiene fra Østfold blir enige om de viktigste prosjektene.

Bjørnar Laabak, gruppeleder Fredrikstad Frp
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant, Erlend Wiborg, har vunnet fram i egen stortingsgruppe om prioritering av dobbeltspor til Fredrikstad i første del av Nasjonal Transportplan (NTP). Ordfører Nygård og Siri Martinsen, som er varaordfører og leder i Jernbaneforum Øst, har manet partiene til å bruke sine sentrale politikere til å få gjennomslag for jernbane til Seut. Det har Frp og SV gjort. Men Ap selv i tillegg til SP, H, KrF og V har altså ikke lykkes med det arbeidet.

Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad skriver om jernbane-nedtur, at Nygård har karakterisert nedprioritering av jernbane som togrøveri, svik og Jacobsen lurer på hva Ap har gjort på kammerset. Han blander videre inn Dubec (Ap) som mener videregående skole ikke bygges av Viken uten at rødgrønn regjering legger penger på bordet, uten å bemerke at Ap og SP har flertall i Viken og at dette brukes som valgkampsak. Her har vi, sånn jeg ser det, hele kjernen til nedprioritering av Østfold, både med hensyn til jernbane, vei og andre utfordringer eller prioriteringer. Et sammensurium av uenigheter, kritikk og pekefingre. Alt sammen i en røre som gir Østfold et uenighetsstempel som er så stort at vi ender opp på siste side i ethvert dokument.

Et sammensurium av uenigheter, kritikk og pekefingre

—  Bjørnar Laabak, Stortingskandidat Frp

La oss være litt populistiske, folkelige, enkle eller kanskje et annet ord er bedre. Østfoldbenken blir troverdige den dagen partiene fra Østfold blir enige om de viktigste prosjektene. Jernbane, Sarpsbru, bru over Glomma ved Omberg, flyplass, havner og arbeidsplasser på Norsk side av grensen for å nevne noe.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har denne gangen prioritert Intercity helt til Fredrikstad i første del av NTP, fått gjennomslag for å fjerne avgifter for å redusere grensehandel samt sikre norske arbeidsplasser, foreslått fjerning av bomgjeld med mye mye mer. Dersom Ap og SP nå hadde fulgt opp Intercity ville det blitt vedtatt i Stortinget, men det gjør de ikke. Jeg registrerer at Nygård mener at det blir neste gang NTP skal voteres over i 2025.

Regjeringssamarbeid er ikke å spøke med. Da må partiene forholde seg til samarbeid med flere partier, det har Frp kunnskap om. Det er ikke sikkert verken Ap eller andre prioriterer mange milliarder til Østfold ved neste korsvei, da spiller det ingen rolle hvor mange «kronprinskroner» Jacobsen har satt på Nygårds hode. Det er nå opposisjonen med Frp, Ap, SP og SV fra Østfold hadde en unik mulighet. Samme mulighet kan ligge langt fram i tid, ja kanskje like langt inn i framtiden som siden Ap begynte å planlegge dobbeltspor tilbake på 1990-tallet. Den gang satt de selv med makten, og det har de gjort i halvparten av årene etterpå også.