Debatt

Når det blir mindre til dem som har minst

Når bystyret neste uke skal behandle sak om gjengs leie, kommer SV til å stemme imot forslaget som er vedtatt av formannskapet, og fremme et eget forslag slik at de som fikk oppjustert husleien sin for en tid tilbake, kan få det lettere i hverdagen.

«SV kommer til å foreslå at kommunen gjør individuelle vurderinger for beboerne i kommunale boliger», skriver Silje Louise Jarild Waters.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det vurderes i saken at for lav husleie i kommunale boliger ikke vil gi insitament for å komme seg ut av situasjonen man er i som gjør at man har behov for sosialhjelp. Det er nesten så man setter kaffen i halsen. Det er slik Høyre-regjeringen argumenterer når de innskrenker tiden man kan gå på AAP, og innskrenker rettighetene for uføre, slik at det skal være flere som vil begynne å jobbe. Som om tøffere omstendigheter gjør en friskere! Nei, tvert imot, det er noe man blir sykere av, og det å gi enda mindre til dem som allerede har minst, vil bare øke forskjellene mellom folk.

Vi skal bygge opp dem som trenger ekstra drahjelp.

—  Silje Louise Jarild Waters,

Vi venter spent på å få ny boligplan til behandling neste år. Der kommer vi til å foreslå helt nye ordninger for de vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen. Leie til eie er et av virkemidlene, og vi mener at det er også noe man kan gjøre i forbindelse med brukere av kommunale boliger, som i dag har gjengs leie. En del av det man betaler inn bør tilbakebetales ved fraflytting for å sikre en viss egenkapital når man skal inn på det ordinære boligmarkedet.

Å kun opprettholde en høy husleie uten å få noe i andre enden, er rett og slett å kaste penger ut av vinduet, og jo høyere husleien er, jo større blir behovet for sosialhjelp, og pengene flyttes bare rundt i et evigstort hjul – og det hjulet må knuses, for å bruke et sitat fra Game of Thrones. Vi skal ikke ende opp med å brenne ned byer, slik man gjorde i den TV-serien, men vi skal bygge. Vi skal bygge opp dem som trenger ekstra drahjelp. Det er vår primære oppgave som kommune. De som har mest, de klarer seg stort sett selv.

SV kommer til å foreslå at kommunen gjør individuelle vurderinger for beboerne i kommunale boliger, og baserer husleien på vedkommendes betalingsevne, og at man gjør større og bedre vurderinger i forbindelse med den nye boligplanen som kommer.

Vi må slå ring rundt dem som trenger oss mest.