Debatt

Ikke ubegrenset med penger ordfører?

Det skal bare en liten renteøkning til før penger vi trenger til drift renner ut av kommunekassa.

«Jeg mener vi nå også har fått en lokal grunn til ikke å oppløse Viken - noe SP bør grunne litt over. Den uoversiktlige administrative situasjon som da vil oppstå med påfølgende nye utsettelser av både Fredrik ll og Arena Fredrikstad er det bare fantasien som setter grenser for.» skriver Lino Lubiana, KrF - Fredrikstad.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nå ønsker jeg ikke å ironisere med den vanskelige situasjonen vi er kommet i med Fredrik II og heller ikke med Arena Fredrikstad som KrF og Venstre riktignok har ment bør utsettes for å opprettholde et godt kommunalt tjenestetilbud. Vi trenger Fredrik ll – hva er det Ap på fylkesplan tenker på?

Det er likevel interessant å høre ordføreren si akkurat de ordene, «ikke ubegrenset med penger» siden vi iblant har tenkt Ap har en egen pengetrykkemaskin på bakrommet og det fra sentrale politikere i Fredrikstad Ap har fått inntrykk av at det nesten er helt ubetydelig hvor mange penger vi låner, siden det jo praktisk talt er gratis å låne penger. Det er det jo ikke, og det skal bare en liten renteøkning til før penger vi trenger til drift renner ut av kommunekassa.

Vi trenger Fredrik ll – hva er det Ap på fylkesplan tenker på?

—  Lino Lubiana, KrF - Fredrikstad

Jeg ser byggekostnaden fra 2019 på 600 millioner omtales. Er det realistisk når alle som har planlagt veranda ser at kostnaden øker 50 prosent for plank fra i fjor til i år. Krona synker også og med det øker prisen på alt vi vil importere, men om vi vil stabilisere kroneverdien må vi heve renta, så langt jeg forstår – ikke bra fra oss det heller. Må det lages nye investeringsbudsjetter?

Nå har vi akkurat igjen fått en klar melding om vår sårbare økonomi fra vår administrasjon og vi skal sammen gå inn i en dugnad i prosjektet #Bærekraft 2025, hvor vi skal se på organisasjon, drift og investeringer. Vi vet at dette kommer til å gjøre vondt, men vi skal stå sammen i dette når budsjettforslaget kommer i desember.

Vi har tillit til at kommunedirektøren vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe oss gjennom denne krisen også, slik vi har opplevd hun sammen med sitt mannskap har gjort i koronakrisen.

Jeg mener vi nå også har fått en lokal grunn til ikke å oppløse Viken – noe Sp bør grunne litt over. Den uoversiktlige administrative situasjon som da vil oppstå med påfølgende nye utsettelser av både Fredrik ll og Arena Fredrikstad er det bare fantasien som setter grenser for. Jeg vil også minne om at bystyret har myndighet til å gjøre om sine vedtak.