Debatt

Vi vil bygge regioner som kan utvikle og tilby gode tjenester til innbyggere og næringsliv

Jeg er helt enig med Vedum i at folk i Fredrikstad føler nærere tilhørighet til Hvaler enn til Hemsedal. Selvsagt gjør de det. Men Fredrikstad vil fremdeles være Fredrikstad, uavhengig av hva fylkeskommunen heter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen har gjennomført en regionreform for å sikre innbyggerne gode tjenester der folk bor, både nå og i fremtiden. Før reformen hadde fylkesgrensene omtrent vært uendret siden midten av 1800-tallet. Resten av samfunnet har derimot utviklet og endret seg med tiden.

Kommunikasjon og infrastruktur, næringsliv og bosetting har endret seg. Fylkene har fått langt flere og mer krevende oppgaver enn de hadde før. Regjeringens reform handler derfor ikke om å endre Norge, men om å tenke nytt fordi Norge er endret.

Med regionreformen kan store bo- og arbeidsregioner sees mer i sammenheng.

—  Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Fylkeskommunene har en viktig oppgave som samfunnsutvikler i sin region, og har ansvaret for tjenester og tilbud som betyr mye for folk i hverdagen: Gode videregående skoler som er tilpasset nærings- og arbeidslivets behov i ditt område, fylkesveier som holder en standard som gjør det mulig å få varene raskt ut og folk trygt hjem, bredbåndsmidler til områder som mangler dette og tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser. Kvaliteten på tjenestene må være viktigere enn størrelsen på fylket eller hva fylkeskommunen heter.

Med regionreformen kan store bo- og arbeidsregioner sees mer i sammenheng. Ved å være én felles fylkeskommune rundt hovedstaden kan Viken for eksempel planlegge gode transportløsninger, se utbygginger og næringslivssatsinger i sammenheng, og samarbeide om å styrke regionen i stedet for å kjempe mot hverandre. Det er ikke alt beboerne i Viken har til felles, men de aller fleste er en del av landets største bo- og arbeidsmarkedsregion.

I Demokraten torsdag 6. mai lover Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum å oppløse Viken for å reetablere Østfold som egen fylkeskommune dersom han vinner valget. Vedum viser til at det er langt fra Svinesund til Geilo. Ja, det er nesten 34 mil langs veien og tar rundt fire og en halv time å kjøre med bil. Men basert på Vedums logikk burde jo Nordland for lengst vært delt opp i flere fylker. Fra Majavatn i sør til Andenes i nord er det dobbelt så langt, rundt 68 mil og over ti timers kjøretur.

Jeg kan ikke huske å ha sett Sp gå inn for dele opp Nordland på grunn avstandene der. Det hadde heller ikke vært noe godt forslag. Avstandene mellom yttergrensene i et fylke bør ikke definere navnet på fylkesadministrasjonen. Og hva areal angår, er faktisk Viken et mellomstort fylke i Norge. Innlandet er for eksempel mer enn dobbelt så stort. Det viktige er at fylkeskommunene er rustet til å løse oppgavene sine til det beste for innbyggere og næringsliv. Skal man utvikle videregående skoler for fremtiden, bygge bedre fylkesveier, og legge til rette for næringsliv og aktivitet i regionen, er det ikke sikkert fylkesgrensene fra 1800-tallet er det som fungerer best.

De nye fylkene har eksistert i knapt halvannet år, og det meste av tiden har gått med til å håndtere koronapandemien. På vei ut av krisen må jobb nummer én være å få folk tilbake i jobb. Vi må skape mer og inkludere flere. Å kaste fylkene ut i en stor omorganisering på vei ut av den største krisen siden annen verdenskrig er helt feil prioritering for landet.

Jeg er helt enig med Vedum i at folk i Fredrikstad føler nærere tilhørighet til Hvaler enn til Hemsedal. Selvsagt gjør de det. Men Fredrikstad vil fremdeles være Fredrikstad, uavhengig av hva fylkeskommunen heter. Eller som Vedums partifelle i Andebu sa: Andebu vil fortsatt være Andebu, selv om vi nå er en del av Sandefjord. Godt sagt.

Mer fra: Debatt