Debatt

Rusreformen er ønsket av majoriteten

Flere brukerorganisasjoner gikk i 2016 sammen om et krav om avkriminalisering og større deltakelse på politisk nivå. Og vi fikk gehør.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fem brukerrepresentanter skriver i Dagsavisen Demokraten at det er skapt inntrykk av at alle tidligere rusavhengige er tilhengere av rusreformen, men de vil ikke ha noen rusliberalisering i deres navn.

Regjeringens rusreform handler dog ikke om rusliberalisering, men fortsatt aktiv politikontroll der trusselen om straff erstattes med tilbud om hjelp. Det er en konservativ, men humaniserende modell, av flere forstått som et bolverk mot den rusliberale vinden som blåser over deler av Europa og USA. Det er skuffende at dere stadig sverger til å opprettholde straffesporet, selv om dere skriver at det ikke innebærer et ønske om å straffe folk. Grunnen til at flere partier har snudd i dette spørsmålet og til at statsminister Erna Solberg aktivt fronter reformen, er at det nå eksisterer grundig dokumentasjon på at straff for bruk og besittelse ikke forebygger rus. Derimot fører det til skadelig stigmatisering, utenforskap og mer kriminalitet i samfunnet.

Flere brukerorganisasjoner gikk i 2016 sammen om et krav om avkriminalisering og større deltakelse på politisk nivå. Og vi fikk gehør. Helseminister Bent Høie har siden endret standpunkt og løftet brukerorganisasjonenes posisjon betraktelig. Det siste er noe vi håper dere verdsetter, også håper vi dere støtter det som det nå er mulighet for i denne stortingsperioden. Det er blant annet at politiets ruskontrakter blir evaluert, at ransakelsespraksisen blir langt mindre integritetskrenkende, at man kan søke helsehjelp uten å utsettes for sanksjoner og at vi får en amnestilov som sikrer at ingen kvier seg for å ringe 113 ved fare for liv og helse. Med det på plass vil rusavhengige få mer verdige liv. Dermed vil debatten forhåpentligvis bli mer edruelig og kanskje fører det til at både dere og Arbeiderpartiet blir med på en rusreform, for reell rusforebygging, i neste omgang.

Mer fra: Debatt