Debatt

Kvinnehelse, viktigere enn noen gang

5. Mai er den internasjonale jordmordagen, og i dag som alle andre dager, gjør jordmødre rundt om i verden en uvurderlig innsats for folkehelsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi er i vårt andre år med koronapandemi. I fjor måtte vi skrinlegge feiringen av jordmoråret 2020. Vi skulle ta det igjen til neste år, tenkte vi. Lite visste vi om hva som lå foran oss.

Så står vi her igjen. Ett år har gått.

Vi jordmødre fortsetter, uavhengig av pandemi, å stå i første rekke i møte med gravide, fødende og barselfamilier. I en tid, med stadige endringer, kaster vi oss rundt, tenker innovativt og handler med trygghet og kompetanse. I denne kritiske, men fantastiske fasen i livet, er jordmora ekspert.

Jordmødre følger opp kvinner og deres barn gjennom svangerskapet, fødselen og barseltiden. De gir råd og veiledning gjennom pubertet, om ernæring og livsstil, samt familieplanlegging. Kvinner kan snakke med jordmor om blant annet helse, abort, overgangsalder, vold og seksuelle overgrep. Jordmor kan kvinnehelse, og nå er kvinnehelse viktigere enn noensinne

Kvinner kan snakke med jordmor om helse, abort, overgangsalder, vold og seksuelle overgrep. Jordmødre kan kvinnehelse.

—  Jordmorforbundet Østfold

Vi møter bekymrede kvinner og par. Mange har isolert seg, de er mer engstelig og deprimerte. Kvinner som bærer på «det mest dyrebare», er redde for å bli alvorlig syke, de føler seg ensomme og er redde for å måtte føde uten partneren sin til stede. Jordmortjenesten de skal nyte godt av er under stort press.

Det er en alvorlig jordmormangel i Norge og mange jordmødre orker ikke stå i jobben. Dette truer pasientsikkerheten og tyder på at bemanningen er for lav i forhold til tjenestene som skal ytes og kravene som stilles. Det er ennå ikke fastsatt noe normtall for jordmortjenesten. Helsetjenesten må bemannes opp tilpasset belastningen og behovet, slik at jordmødre klarer å stå i 100 prosent stilling. Bemanningskrisen er et faktum. I Norge mangler vi, per i dag, 250 jordmødre. Likevel tilbys ikke jordmødre hele stillinger. Det er fortsatt slik at mange jordmødre jobber i små stillinger og ufrivillig deltid.

https://sykepleien.no/2021/03/ostfold-sykepleierne-anker-dommen-gi-oss-har-aldri-vaert-et-alternativ

Jordmødre får heller ikke lønn tilsvarende kompetanse og ansvar. NSF Jordmorforbundet og Norsk Sykepleierforbund krever i Sykepleierløftet at grunnlønn for spesialsykepleiere og jordmødre heves betraktelig.

https://www.nsf.no/sykepleierloftet

Fødselsomsorgen kan ikke sammenlignes med noen annen aktivitet, verken i kommunehelsetjenesten eller på sykehusene. Fødsler er den eneste aktiviteten i sykehusene vi i Norge ønsker skal øke. Å føde kan føre med seg risiko både for mor og barn. Vi må ha nok jordmødre, nært, der folk bor og en tilgjengelig helsehjelp i svangerskapet, ved fødsel og ut barseltiden.

Fødselsomsorgen er viktig for den kommende foreldrerollen. En god jordmortjeneste med nødvendige ressurser sikrer et godt utgangspunkt for familien. Det vil påvirke barn og andre familiemedlemmer positivt. Tilstrekkelige ressurser er forebyggende og helsefremmende, og ivaretar kvinnehelse i et bredt perspektiv. I aktiv fase av fødsel bør det bli et krav og en pasientrettighet å ha jordmor hos seg til barnet er født. Det bør være jordmor på barselavdelingen som kan hjelpe nybakte familier i den sårbare tiden umiddelbart etter fødsel og alle barselkvinner bør tilbys hjemmebesøk av jordmor 1–3 dager etter hjemkomst.

Å ha tilstrekkelig med jordmorressurser i svangerskapsomsorgen i kommunen, ved føde- og barselavdelingen, og til hjemmebesøk og oppfølging etter 6 uker er avgjørende for en trygg og god start, og en helhetlig ivaretakende helsetjeneste. Jordmor er en viktig forebyggende ressurs innen psykisk og fysisk helse for kvinner, barn og partnere.

Vi ønsker ikke å applauderes, vi har en fantastisk jobb. Og i møte med kvinner, barn og par, handler vi med trygghet og kompetanse, på tross av utfordringene vi står i. Vi strekker oss langt for å gi den jordmoromsorgen alle fortjener. Vi vet jobben vi gjør er viktig, så vi står på for den.

Så bli med å markere og feire denne dagen; støtt opp om oppropet for flere jordmødre, flere fulltidsansettelser, lønn tilsvarende ansvar og arbeidsmengde og aller mest, en bredere helhetlig jordmortjeneste.

Gratulerer med jordmordagen!

Hilsen jordmødrene i Jordmorforbundet Østfold

Ida Sofie Øvrum og Anette Steelman, jordmødre ved Sykehuset Østfold Kalnes

Mer fra: Debatt