Debatt

Slike bygg overlater vi til Dubai, de vil bryte med all byggeskikk på Hvaler

«Papperhavn Velforening går mot ytterligere nedbygging av Hvalerøyene.»

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sand Terrasse AS vil bygge et 75 meter høyt hotell på Sand, et ørlite tettsted på Spjærøy. Et hotell på 20 etasjer som rager 75 meter opp er totalt malplassert i terrenget. Det vil faktisk være høyere enn Hvalers høyeste topp Bankerødkollen, på 72 meter! Slike bygg overlater vi til Dubai, de vil bryte med all byggeskikk på Hvaler.

Hvaler kommune har 4.500 hytter, flest i Norge i forhold til areal. Papperhavn Velforening går mot ytterligere nedbygging av Hvalerøyene. Etter vår oppfatning bryter forslaget til Sand Terrasse AS gjennom Griff Arkitektur AS med alt Hvaler står for, når det gjelder natur og kultur.

Hotellet vil bli høyere enn Hvalers høyeste topp, Bankerødkollen.

—  Papperhavn Velforening v/styreleder Gunn Hedberg

Les også: Hvaler-ordfører satser på mangedobling av antallet bobilplasser

I tillegg til hotellet er det planlagt frittliggende utleierom, i tillegg til camping- og bobilplass. Alt dette skal ligge i ett av områdene på Hvaler med få hytter per i dag. Det er et område av stor kulturhistorisk verdi. Det ligger mellom Dypedal og Sand, de to områdene på Hvaler med de største steinbruddene.

Her har Hvaler Kulturvernforening laget en kultursti, svært populær. Den svinger innom myrområdet der Hvaler i sin tid tok ut torv til brensel, den gang Hvaler var nesten avskoget. En utbygging her vil privatisere nok et område på Hvaler. Selv om det legges aldri så mange turstier i området som skal kunne brukes av alle, vil en utbygging ødelegge stedets naturkvaliteter.

Dessuten har Hvaler dårlig erfaring med tidligere utbyggere. Hver gang viser det seg at markedet ikke er til stede for helårlig utleie og konferansebruk her. Dermed ender det hele opp som et privatisert hytteområde, med lite inntekter til kommunen. Bare utbyggerne er sikret fortjeneste her.

Konklusjon: Papperhavn Velforening går sterkt mot all utbygging av feltet, fordi vi mener Hvalerøyene er nok nedbygd allerede.

Les også: «Gå tur i historien på Hvaler»

«Et hotell på 20 etasjer som rager 75 meter opp er totalt malplassert i terrenget», skriver Papperhavn Velforening.

Mer fra: Debatt