Debatt

«Er ‘koronafengslet’ på Gardermoen lovlig?»

«Flesteparten av vår befolkning er dessverre så lovlydige at de tar alt fra myndighetene for god fisk.»

Trond Sørlie fra Fredrikstad setter  spørsmålstegn ved ordningen der utenlandsreisende blir tvunget til å tilbringe et visst antall dager på et koronahotell.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.


Som overskriften antyder, setter jeg spørsmålstegn ved denne nyordningen, der utenlandsreisende blir tvunget til å tilbringe et visst antall dager på et koronahotell.

La oss ta et tenkt eksempel: Jeg kommer fra ferie i Spania og ankommer Gardermoen. Jeg og de andre flypassasjerene blir automatisk sluset gjennom sperringene for å bli sjekket og registrert for deretter å bli kjørt til et koronahotell. Men da er det jeg sier: Jeg aksepterer ikke å bli satt i karantene på noe hotell. Ingen myndighet kan tvinge meg til dette.

Som motsvar fra myndighetspersonen som sjekker meg sier han: Ok, da får du et forelegg på kr 20.000. Jeg svarer lakonisk: Jeg aksepterer ikke denne boten. Hvis dere ønsker å gå videre med dette ser jeg fram til at dette blir en sak for rettsvesenet Jeg er beredt til å gå hele veien opp til Menneskerettskommisjonen med denne saken. Det det her dreier seg om er etter min mening frihetsberøvelse.

For ordens skyld: En frihetsberøvelse er det samme som fengsling eller innesperring. Flesteparten av vår befolkning er dessverre så lovlydige at de tar alt fra myndighetene for god fisk. Hvor er den sunne fornuft?

Mer fra: Debatt