Debatt

«Barn hører ikke hjemme i fengsel»

Palestinakomiteen krever at den norske regjeringa må legge press på israelske myndigheter slik at Israels ulovlige bruk av administrativ forvaring, tortur og fengsling av barn opphører.

«Barns rettigheter i henhold til internasjonal lov er svært dårlig ivaretatt når det gjelder palestinske barn under okkupasjonen. Israel har undertegnet FNs barnekonvensjon, men den gjelder kun for israelske barn.», skriver Knut-Jarl Rødje.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rettsstaten er en grunnleggende del av demokratiet, og vi i Norge kan være stolt over å bo i en land som utmerker seg på dette området. Slik er det ikke overalt i verden. Den 17. april markerer hele verden Den internasjonale palestinske fangedagen for å minne alle om palestinere som sitter fengslet uten lov og dom i israelske fengsler – og mange er barn.

Palestinerne opplever utstrakt bruk av politisk fengsling som svar på deres motstand til okkupasjonen når de demonstrerer fredelig mot kolonisering av palestinsk jord, fordrivelse av folk fra hus og eiendom, mot den folkerettsstridige muren og apartheid-veiene som kun kan brukes av israelere.

17. april markerer hele verden Den internasjonale palestinske fangedagen

—  Knut-Jarl Rødje, leder for Palestinakomiteen Østfold

Per i dag er det ca. 4.500 fanger, inkludert 140 barn. Palestinere blir stilt for militær domstol og bortimot 100 prosent av de tiltalte blir dømt til fengsel eller administrativ forvaring. Det bryter med internasjonal lov både å fengsle uten lov og dom, og å plassere fanger fra okkupert område i fengsler inne i Israel. Israel benytter administrativ forvaring for å internere palestinere uten rettssak i 3–6 måneder med mulighet for flere forlengninger.

Fengsling av palestinske barn

Barns rettigheter i henhold til internasjonal lov er svært dårlig ivaretatt når det gjelder palestinske barn under okkupasjonen. Israel har undertegnet FNs barnekonvensjon, men den gjelder kun for israelske barn.

Palestinske barn forskjellsbehandles når de stilles for militærdomstol, mens israelske barn blir stilt for vanlig, israelsk rett, sier den israelske forsvarsadvokaten Nery Ramati. Arresterte israelske barn blir som oftest løslatt allerede på politistasjonen. Arrestasjon av palestinske barn skjer ofte på mistanke om steinkasting mot israelske okkupasjonsstyrker på Vestbredden og deltakelse i demonstrasjoner.

Soldatene stormer familiehusene der guttene bor om natta, de blir bundet på hendene og får bind for øynene. I de fleste tilfeller blir barn avhørt uten at advokat eller familiemedlem får være til stede. Flertallet av barna forteller om mishandling i form av trusler, slag og spark. De blir idømt fengselsstraff i nesten 100prosent av tilfellene og straffen ligger vanligvis på 4–6 måneder.

Menneskerettsorganisasjoner har påpekt en omfattende tortur av palestinske fanger, både av voksne og barn. Mange barn får lange ettervirkninger av oppholdet i fengsel, som både går ut over helse og utdanning. Behandlingen av fanger og palestinerne for øvrig med brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter, er åpenbart ikke forenlig med en demokratisk rettsstat.

Palestinakomiteen krever at den norske regjeringa må legge press på israelske myndigheter slik at Israels ulovlige bruk av administrativ forvaring, tortur og fengsling av barn opphører.

Knut-Jarl Rødje, leder for Palestinakomiteen Østfold

Mer fra: Debatt