Debatt

«Ikke bygg ned den beste matjorda på Ørebekk og Gudeberg»

Når omdisponering skjer, trer mange aktører inn. Aktører som slett ikke er opptatt av matproduksjon.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I Nationen 7. april uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide og landbruks- og matminister Olaug Bollestad – begge fra KrF, følgende: «Matjorda vår er gull verdt. Det er den viktigste ressursen for en levende norsk matproduksjon, både for oss i dag og for framtidige generasjoner».

I 2010 ble ca. 80 daa matjord på Ørebekk omdisponert fra LNF (landbruk – natur og friluft) til et fremtidig næringsområde. Senterpartiet stemte også den gang imot – men, ble nedstemt. I 2010 lå Fredrikstad kommune som nummer to på en landsdekkende «verstingliste». Ikke mye å være stolt over.

Når omdisponering skjer, trer mange aktører inn. Aktører som slett ikke er opptatt av matproduksjon. Riktignok kan det skape arbeidsplasser. Senterpartiet er også opptatt av et aktivt næringsliv i byen vår. Men, ikke bygg ned den beste matjorda! Et knapphetsgode vi aldri får tilbake. Ved å skifte farge på et kommunekart blir et område ekstremt attraktivt økonomisk for en potensiell utbygger. Særlig hvis areal ligger sentralt og bynært. Dette gjelder nettopp, Ørebekk.

Matjord, et knapphetsgode vi aldri får tilbake!

—  

Det har heldigvis skjedd mye siden 2010. Hos sentrale myndigheter, og anvisninger fra Statsforvaltere. Det er aktuelle forventningsbrev som anmoder kommunene sterkt å tenke både en, to og tre ganger før matjord blir omdisponert til andre formål enn å produsere mat.

Planprosesser rusler og går i kommuneadministrasjoner. Uten at vi egentlig vet hva som skjer før planutvalgene skal legge sin siste velsignelse på dokumentene. Det kommer oppslag i avisene, og de som er spesielt interesserte leser, og reagerer. Eller ikke.

Vi i Senterpartiet vil følge ekstra godt med fremover. Vi tenker spesielt på Gudebergjordet. 2/3 er ført tilbake til LNF (forhandlingsløsning etter siste kommunevalg). Fremdeles er verdifulle dekar matjord på Gudebergjordet ført inn i eiendomsselskapet Isegran, som er heleiet av Fredrikstad kommune.

Når landbruks- og matminister Olaug Bollestad omtaler dyrka jord som «hellig grunn» håper vi på støtte fra er bredt politisk miljø fremover.

Mer fra: Debatt