Debatt

«Oppløse Viken – hva vil de politiske partiene?»

Skjebnen til Viken Fylkeskommune blir avgjort i forbindelse med kommende Stortingsvalg – oppløse Viken eller fortsette!

«Vi ser det som vår oppgave å bidra til at denne saken ikke blir glemt eller forsøkt tiet i hjel», skriver Finn Åsmund Johnsbråten.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi ser det som vår oppgave å bidra til at denne saken ikke blir glemt eller forsøkt tiet i hjel. Derfor har gjort vi en likelydende henvendelse til de politiske partier for å få brakt på det rene hva de vil når det gjelder spørsmålet om å oppløse Viken fylkeskommune.

Vi har fått svar fra Østfold SP, SV Østfold, Østfold AP, Østfold Frp og Høyre. Vi har per 24. mars ikke mottatt svar fra Venstre og KrF.

Konklusjoner:

  • Ingen av partiene gir uttrykk for at de vil beholde den nåværende fylkeskommuneløsning.
  • Høyre har en litt avventende holdning. De kan komme til å foreslå at den nåværende Fylkeskommuneløsning gis en prøvetid på en valgperiode. Dissens i programkomiteen i høyre
  • Østfold SP, SV Østfold, Østfold AP og Høyre går alle spesifikt inn for å oppløse Viken. Dissens i programkomiteen i Høyre.
  • Østfold Frp og Høyre vil avvikle fylkeskommunen i sin helhet. Dette innebærer naturlig nok samtidig oppløsning av Viken fylkeskommune.
  • Høyre vil under sitt landsmøte 13.–16. mai ta stilling til de spørsmål som gjelder fylkeskommuneløsningen.

Høyres noe avventende holdning til tross, bør partienes svar være gode nyheter for alle de Østfoldinger som ønsker Viken oppløst.

Men først skal vi ha et stortingsvalg. Så får vi se hva Stortingsflertallet bestemmer seg for. Det kan være nok av snubletråder før vi kan sette to streker under svaret.