Debatt

«At Råde-Fredrikstad-Sarpsborg skal svi for tidligere vanstyre, er å sende regninga til feil adresse Knut Arild Hareide»

Realiteten, Hareide, er at samfunnsøkonomisk er den 40 kilometer lange strekninga i Østfold langt mer lønnsom enn de andre ferdige og foreslåtte nye strekninger du er så stolt over å gjennomføre.

«Han gjentar sin oppfatning av virkeligheten at kostnadene har eksplodert. Hva mener Hareide burde være en realitet?»
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Samferdselsminister Hareide formidler for n’te gang sin forståelse for Østfold-befolkningens skuffelse over at all videre utbygging av landets hovedforbindelse til kontinentet og tre av Østlandets viktigste byer er utsatt.

Han gjentar sin oppfatning av virkeligheten at kostnadene har eksplodert. Hva mener Hareide burde være en realitet? Han syns 40 milliarder er en eksplosjon av kostnader. Men er det riktig?

Det vi snakker om er 40 kilometer dobbeltsporet jernbane, 3 jernbanestasjoner med hver seg 2, 4 og 5 spor. I tillegg 2 lange bruer og 3 lengre tunneler. Det må jo betraktes som et under at man skal få alt dette for «bare» 40 milliarder. Altså rundt 1 milliard per kilometer.

For hvordan går det når Solbergregjeringen bygger jernbane? Hareide trekker selv frem to eksempler som begge ble startet og organisert av Solbergregjeringen. Follobanen har økt fra 27 til 36 milliarder og Mosseprosjektet fra 10 til 15 milliarder. Totalt 51 milliarder for til sammen 32 km dobbeltspor, 2 stasjoner med hver seg 6 og 4 spor. I tillegg kommer 3 lengre tunneler. Altså rundt 1,6 milliarder per kilometer! 60 prosent dyrere enn Råde-Sarpsborg.

Realiteten, Hareide, er at samfunnsøkonomisk er den 40 kilometer lange strekninga i Østfold langt mer lønnsom enn de andre ferdige og foreslåtte nye strekninger du er så stolt over å gjennomføre. Det er helt andre ministre som burde dratt i bremsen, men at det er Råde-Fredrikstad-Sarpsborg som skal svi for tidligere vanstyre, er å sende regninga til feil adresse.

Kristoffer Hagen, sivilingeniør.

Mer fra: Debatt