Debatt

«Året du droppa sphagnum i hagen»

Mange flere enn før, både utsalgssteder og forbrukere, forstår hvor viktig myra er. Også myndighetene. Torv skal ut av plantejorda som selges til privatmarkedet innen 2025, er planen.

Myr dekker mindre enn tre prosent av landjorda på kloden vår, men lagrer dobbelt så mye karbon som all skog til sammen!
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Du står på hagesenteret med en sekk full av det du tror er flott hagejord, ivrig etter å komme i gang med årets hagesesong. Men står det sphagnum på sekken? Slipp den!

Sphagnum er torv. Torv får man tak i om man graver opp en myr. Én enkelt myr kan holde på karbon tilsvarende det årlige klimagassutslippet fra 150.000 biler. Myr dekker mindre enn tre prosent av landjorda på kloden vår, men lagrer dobbelt så mye karbon som all skog til sammen! Du holder en sekk full av klimautslipp.

Med myr i sekken får du dessuten direkte naturødeleggelse på samvittigheten. Myra renser vann og kan dempe flom. Og den er levestedet til sjeldne orkideer, molter, trua sommerfugler, spillplassen til orrfugl og rasteplass og hjem for trekkfugler i hopetall. Men bare når den får ligge i fred.

Det er torvmosene på toppen av myra som fanger karbonet. De er noen fantastiske arbeidshester, men får ikke jobba fortere enn at myra vokser med en knapp millimeter i året. Til gjengjeld tar de karbonet med seg i graven. Så lenge vi ikke graver den opp.

Redd myra med oss litt og litt – kjøp torvfritt!

Da vi for seks år siden laget en liste over utsalgssteder som solgte jord uten torv, ble det en sørgelig kort liste. Nå har lista blitt fabelaktig lang! Det gleder oss. Aldri har det vært lettere å kjøpe jord uten torv til planter i hagen og vinduskarmen.

Mange flere enn før, både utsalgssteder og forbrukere, forstår hvor viktig myra er. Også myndighetene. Torv skal ut av plantejorda som selges til privatmarkedet innen 2025, er planen. Men vi frykter at myndighetene har begynt å tvile på at det er mulig å nå dette målet. Vi savner tiltak som monner! Uten mobilisering, er vi redd for at ødelagt myr selges på hagesentrene i mange, mange år framover. For fremdeles blir myrer ødelagt hvert år. Fremdeles selges det torv i sørgelige mengder.

Året du droppa sphagnum i hagen Hvis mange nok miljøengasjerte forbrukere krever torvfri jord, og myndighetene støtter de som arbeider med å framstille torvfri jord, har vi troen på at næringen klarer å levere nok og gode alternativer. Vi håper at du blir med og krever torvfri jord til ditt bruk! Så skal Sabima fortsette å gjøre alt VI gjør for myra. Som å heie på forbrukere og utviklere som vil ha torvfri jord. Som å kreve at det skal koste å ødelegge myr gjennom en torvavgift. Og vi skal jobbe for vern av myra, slik at vi ikke bygger nye veier, kjøpesentre og vindindustri på denne verdifulle naturen.

Redd myra med oss litt og litt – kjøp torvfritt!

Da vi for seks år siden laget en liste over utsalgssteder som solgte jord uten torv, ble det en sørgelig kort liste. Nå har lista blitt fabelaktig lang! Det gleder oss.