Debatt

Miljøpartiet De Grønne: «Skuffende togsatsing i Nasjonal transportplan»

De Grønne har vært aktivt for dobbeltspor til Fredrikstad.

Benedicte Lund. Stortingskandidat Østfold, Miljøpartiet De Grønne
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.


Nasjonal transportplan (NTP) med InterCity-satsingen på jernbane er blitt vesentlig nedskalert. I første seksårsperiode skal satsingen kun gjelde fram til Moss. Det er svært skuffende med den lave jernbanesatsingen fra regjeringen. Dobbeltsporet skulle være minst til Fredrikstad.

Hva betyr dette for Østfold og byene her? De Grønne har vært aktivt for dobbeltspor til Fredrikstad, men like aktivt mot trase-valget i Moss, som vi mener blir både altfor dyrt og burde ligget i rettere linje for å gi god nok nytte. Samtidig har vi sagt vi må tenke nytt om togsatsingen til Sarpsborg, og Halden. Vi kjemper for at disse byene også skal få bedre jernbanetilbud gjennom en togløsning som inkluderer en høyhastighetsbane til Sverige. Det gjorde ikke den opprinnelige InterCity-planen.

Jernbane bruker minst areal og minst energi av alle transportformer.

Ny NTP gir alvorlig nedskalering av togsatsingen i Østfold. Det er ikke greit! Nå må vi løfte blikket og se på hva en moderne jernbane kan og bør løse. Vi vil ikke utsette men utvide satsingen til å gi økt nytteverdi for hele samfunnet. Det betyr i praksis tiltak for å bedre togtilbudet til byene, i tillegg til å starte planen om å utvikle en høyhastighetsbane. Det er fremtiden.

Jernbane bruker minst areal og minst energi av alle transportformer. Derfor er den klart den mest miljøvennlige. Toget må derfor fortsatt være hovedsatsingen for reisende til og fra byene på Østlandet. Samtidig trenger de som reiser med fly et miljøvennlig alternativ. Det behovet må banen også dekke. Det er over sju millioner flyreiser i året på «nattogstrekninger» som Stockholm, København og resten av Europa.

Banen må også bygges så det blir lønnsomt å sende gods med tog fremfor på store trailere på en allerede overbelastet E6 over Svinesund. Den planlagte banen har for lav kapasitet for gods, går for sakte, og skal kjøre gjennom tettbygd strøk med all slags gods. Det fungerer dårlig.

De Grønne støtter planen om å dekke opp vedlikeholdsetterslepet på våre fylkesveier. Det er bra. Vi er imidlertid sterkt imot den voldsomme veisatsingen som også ligger i NTP. Jernbane er altså den aller mest areal- og energigjerrige transportformen som finnes. Det er jernbane vi må satse på. Det vil gagne hele landet. Det må vi utnytte til beste for byutvikling, næringsliv og klimaet.

Mer fra: Debatt