Debatt

«Eldre sjåfører er ikke barn»

Det er ingen forholdsmessighet mellom de marginale effektene på trafikksikkerhet, og de enorme konsekvensene et fratatt førerkort har for mange.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For Arbeiderpartiet var det en seier da Stortinget nylig vedtok å fjerne kravet om helseattest for sjåfører over 80 år. Vi prøvde å få dette gjennom i 2018, men kom i mindretall. Med SV og Frp ble det nå flertall, selv om Senterpartiet dessverre hadde snudd og stemte med regjeringspartiene.

Vedtaket er klokkeklart, og burde være enkelt å levere på. Likevel viser det seg nå at høyreregjeringen trenerer. Dagsavisen skrev 27/2 at dagens ordning fortsetter på ubestemt tid. Det er provoserende for oss i Arbeiderpartiet, men først og fremst for de mange eldre som altfor lenge har blitt behandlet som umyndiggjorte barn.

Det er ingen forholdsmessighet mellom de marginale effektene på trafikksikkerhet, og de enorme konsekvensene et fratatt førerkort har for mange – spesielt om man bor på bygda. Naboland som Sverige, Danmark og Tyskland klarer seg fint uten dette kravet. Et krav som har tvunget mange eldre til å gjennomføre sterkt belastende tester uten nevneverdig relevans for kjøreferdighetene.

Ulike syn er forståelig, men saken er gjennomdebattert og vedtaket fattet. Kravet skal bort. Det andre vedtaket om ny vurdering for dem som har blitt fratatt førerkortet med nåværende ordning, burde også være greit å følge opp. Nå må høyreregjeringen levere. Ferdig snakka.

Mer fra: Debatt