Debatt

«Bo godt utenfor byene med bygdemiljøpakker»

Den globale omstillingen må skje nær folk, der vi bor, møtes og arbeider.

fredrikstad
Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Av: Benedicte Lund, stortingskandidat, Østfold. MDG Moss og Viken

Hvordan kan vi styrke lokalmiljøene og distriktene så de fungerer bedre som gode steder å bo og arbeide i? Bygd og tettsteder skal være attraktive for både småbarnsfamiliene, ungdommene og de eldre. Derfor vil De Grønne jobbe for bygdemiljøpakker.

Vi ser en tendens til fraflytting fra distriktene inn mot byene. Demokraten har skrevet en sak om befolkningsøkning i Fredrikstad på nesten 1000 flere innbyggere. Men for mange bygder og tettsteder er fraflytting et stort problem. Studie- og arbeidsmulighetene i byene lokker, det samme gjør handel, kulturlivet og møteplassene.

De Grønne tar til orde for bygdemiljøpakker, der stat og fylkeskommunen stiller med utviklingsmidler og tiltak for å heve bokvaliteter og arbeidsmuligheter. Vi vil med dette stimulere til økt livskvalitet og bolyst også utenom bysentrum.

Det å bo utenfor byene gir viktige verdier som mange ønsker seg mer av. Det kan være nærhet til naturen, trygge oppvekstsvilkår, tradisjoner, historie og tilhørighet gjennom stedets egenart og identitet. Så selv om Fredrikstad har et sterkt fokus på fortetting rundt knutepunkter, skal De Grønne jobbe både lokalt, regionalt og nasjonalt for å tilrettelegge for gode lokalsamfunn også utenfor byene. Bygdemiljøpakker skal sørge for et attraktivt og miljøvennlig liv på bygda.

Vi er avhengige av hele landet i det grønne skiftet. Den globale omstillingen må skje nær folk, der vi bor, møtes og arbeider. Klima- og naturvennlige alternativer skal være lettest å velge, også i distriktene.