Debatt

«Norsk Lærerakademi og Inga Marte Thorkildsen»

Rektorene bør irettesettes og pålegges å endre praksis på grunn av skaden de nå påfører studentene, og Inga Marte Thorkildsen bør betenke sin stilling for hinderet hun nå grunnløst bidrar til – og legger for unge lærerstudenter og kommende sårt trengte lærere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lino Lubiana

KrF Fredrikstad 

Jeg mener Inga Marte Thorkildsen og Oslorektorene må slutte å la en ideologisk uenighet gå utover lærerstudentene fra Norsk Lærerakademi (NLA). Dette henger jo ikke sammen. Det er etter min mening ikke mulig å forsvare situasjonen skolesystemet i Oslo utsetter uskyldige studenter for i denne saken.

Jeg forstår Oslorektorenes uenighet med NLA, men de kan ikke ramme studentene av den grunn! Oslorektorene med Thorkilsen må ta debatten med NLA og la studentene være i fred. Studentene kan ikke holdes ansvarlig for noe skolen deres står for, og Oslorektorene kan ikke ødelegge unge studenters studieløp på et slikt grunnlag.

Rektorene bør irettesettes og pålegges å endre praksis på grunn av skaden de nå påfører studentene, og Inga Marte Thorkildsen bør betenke sin stilling for hinderet hun nå grunnløst bidrar til -  og legger for unge lærerstudenter og kommende sårt trengte lærere.

Les også: Negativ effekt av hjemmeundervisning: – Blir en brå oppoverbakke nå

Dette er etter min mening like rart som at jeg som far nekter en nabojente å  komme i min datters fødselsdag fordi hennes mor er Frp-kvinne og motsetter seg 500 Morabarns komme til Norge – noe som strider mot min etikk og politikk. Det henger ikke sammen!

Eller om jeg som fotballtrener skulle nekte en gutt plass på guttelaget fordi hans far er muslim og mener at en mann godt kan ha fire koner, noe som fraviker min etikk og kvinnesyn. Det henger heller ikke sammen.

Kan noen forklare meg logikken og visdommen i dette – eller har vi jus som tillater en slik atferd eller skoleforvaltning hvor systemet går løs på unge mennesker som er tredje part i en politisk ideologisk debatt?

Mer fra: Debatt