Debatt

«Alvor i Østfold»

Det som bærer velferdssamfunnet på sikt er at folk har en jobb å gå til.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Stein Erik Lauvås
Fylkesleder Østfold Arbeiderparti, Stortingsrepresentant

Det er alvor i Østfold nå. Dersom vi ikke får en ny politikk som setter arbeidsplasser øverst på dagsorden de neste årene får vi trøbbel. Det er gjort beregninger som viser at Østfold må skape minst 5.000 nye arbeidsplasser de neste årene om vi skal klare å holde arbeidsledigheten nede og velferden oppe.

Og det er selve hovedsaken. Om vi ikke klarer å holde folk i arbeid i dag, i morgen, og i over i morgen, så vil det før eller senere gå utover våre felles velferdstilbud. Det er arbeidsplassene vi har som skaper skatteinntekter og som igjen gjør at vi kan utvikle og forbedre helsetjenester og utdanning. De seneste årene har eksportinntektene gått ned samtidig som vi har sett en sterk økning i bruk av oljefondet fra regjeringens side.

Meninger: «Hvis det settes full stopp i utbyggingen kaller vi det tidenes samferdselspolitiske skandale»

Vi skal selvsagt bruke penger fra oljefondet men om den andelen blir for høy bærer det jo ikke på sikt. Det som bærer velferdssamfunnet på sikt er at folk har en jobb å gå til. En trygg og sikker jobb hvor folk får en inntekt å leve av, en inntekt som gjør at folk står på egne bein og kan greie seg selv er grunnleggende viktig for de fleste av oss. Og det er grunnleggende viktig for velferden vår. Og det er grunnleggende viktig at dagens ungdom ser et arbeidsmarked hvor det er bruk for dem, hver dag, hele uka.

Debatt: «Hvilke nye veier Schou?»

Så skal vi klare å holde velferden i Østfold oppe, med alle de gode ordningene vi har og som vi vil trenge mer av, ikke minst på helse og omsorgssiden må vi klare å skape de nye jobbene, vi må skape de nye inntektene Østfold og landet trenger. Denne utfordringen skal Arbeiderpartiet i Østfold ta, og vi skal gjøre det sammen med LO og NHO, vi skal gjøre det sammen med kommunene, og vi skal gjøre det sammen med staten.

Og det er her Arbeiderpartiet finner løsningen, et sterkt og forpliktende samarbeid mellom privat næringsliv, kommuner og stat som gjør det mulig å satse på de nye arbeidsplassene, de nye produktene og den kunnskapen vi vet Østfoldsamfunnet har. Vi trenger en ny giv for Østfold de neste årene. Det vil Arbeiderpartiet stå i front for. Det vil Arbeiderpartiet gå til valg på. Det er vårt løfte til dagens Østfoldsamfunn at arbeid til alle er viktigste sak.