Debatt

«Selvfølgelig vil Høyre fortsatt jobbe for Borg Havn»

Nå vil Høyres stortingskandidater stå på for at viktige kystprosjekter for Fredrikstad får gjennomslag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Marianne Klever Næss
4. kandidat for Høyre i Østfold til stortingsvalget i 2021

Fredrik Holm
3. kandidat for Høyre i Østfold til stortingsvalget i 2021

I Fredriksstad Blad 14.februar leser vi at Jon-Ivar Nygård er bekymret for mudringen som begrenser innseilingen til Borg Havn. Nygård uttaler seg i denne saken som Fredrikstad-ordfører, men vi regner med at han også snakker som toppkandidat for Arbeiderpartiet i Østfold. Nygård bruker sterke ord på Facebook og sier at det er «dønn uansvarlig» å ikke mudre og legger ansvaret på regjeringen. Vi antar at Nygård sikter til forslaget om midler til mudring i statsbudsjettet for 2021.

Det første og enkle poenget er at Arbeiderpartiet heller ikke foreslo midler til mudring i sitt alternative statsbudsjett. Arbeiderpartiet har foreslått 50 millioner til «Farleder, nyanlegg og større vedlikehold. Blant annet Borg Havn». Dette er det nærmeste vi kommer lovnader fra AP om mudring. Tar vi utgangspunkt i de 25 millionene som lå på bordet i budsjettforhandlingene, må i så fall halvparten gå til mudringsprosjektet. Da er det ikke mye igjen til det øvrige behovet til Borg Havn, eller andre farledsprosjekter i Norge for den saks skyld.

APs og Nygårds 50 millioner var ikke kun til Fredrikstad, men hele landet. I alle tilfeller blir det litt feil å plassere ansvaret på regjeringen når man ikke presenterer troverdige alternativer selv.

Østfold er et kystfylke, og skipsfart er en helt sentral del av varetransporten for bedriftene våre. I Fredrikstad er situasjonen for spesielt Denofa godt kjent, hvor vi har et konkret tall på bedriftens ekstrakostnader grunnet en for dårlig farled. Dette må vi gjøre noe med.

Meninger: «Borg havn interkommunalt selskap er bra for Hvaler»

Vi kan forsikre om at Høyre er opptatt av at kystveiene i Østfold er trygge. Høyres og Østfolds representanter har jobbet, og vil fortsatt arbeide, for at Oslofjorden med sidefjorder vil være en trygg og effektiv ferdselsåre for næringslivet i Østfold. Dette fikk vi gjennomslag for på fjorårets årsmøte i Viken Høyre. Det er med andre ord også Viken Høyres politikk. Og det følges opp i år hvor Fredrikstad Høyre har sendt inn en resolusjon til Viken Høyres årsmøte og spilt det inn til Høyres stortingsvalgprogram. Høyres stortingskandidater stiller seg selv selvfølgelig bak dette forslaget fra Fredrikstad Høyre.

Vi vil jobbe for at arbeidet i Glomma og på Borg Havn blir tatt med i det alternative statsbudsjettet. Og vi registrerer at Nygård med sine uttalelser har lagt lista for hvordan APs reviderte statsbudsjett bør se ut.

Fredag siste uke møtte en nesten fulltallig stortingsbenk ledelsen ved Borg Havn. Høyres representanter opplevde at alle som deltok i møtet, var enige om både den historiske fremstillingen og målet om å sikre at mudringen kan starte opp.

Nå vil Høyres stortingskandidater stå på for at viktige kystprosjekter for Fredrikstad får gjennomslag.

Mer fra: Debatt