Debatt

«Hva skal vi nå med kontoret?»

«Større fleksibilitet i forhold til arbeidsted og effektive digitale samarbeidsplattformer er allerede blitt grunnstener i en ny normal.»

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Gjeslingan AS

Gunhild Bøgseth, daglig leder og partner
Hans Edvardsen, partner

Normalen kommer tilbake, men trolig ikke slik vi kjente den.

Større fleksibilitet i forhold til arbeidsted og effektive digitale samarbeidsplattformer er allerede blitt grunnstener i en ny normal. Endringene vil påvirke vår måte å tenke kapasitetsutnyttelse av infrastruktur knyttet til kollektivtransport, veisystemer og kontorbygninger.

Hver morgen reiser tusenvis av mennesker til kontoret og hver ettermiddag skal de samme menneskene hjem. Veisystemer og kollektivtransport er dimensjonert for å kunne håndtere disse rushtidstoppene. Samfunnsøkonomisk gir det en dårlig effektivitet med store investeringer, høye driftskostnader og en lav utnyttelsesgrad.

Les også: Lærere bekymret for smitte når skolene går til gult nivå

En kontorbygning har enda dårligere utnyttelsesgrad. Funksjonstiden er normalt kun fem dager i uken mellom klokka 07:00 og 17:00. Dessuten står 45 prosent av kontorplassene i en kontorbygning konstant ledige på grunn av møter, seminarer og annet fravær.

Sammenhengen mellom behovet for kontorbygninger og kapasitet på veisystemer og kollektivtransporten er helt åpenbar.

Kontoret har tradisjonelt dekket behovet for en effektiv produktivitet, kontroll, samarbeid, kommunikasjon og sosialisering. Effektiv produksjon og saksbehandling løses i den nye normalen, hovedsakelig, på en digital plattform. Behovet for sosialisering, kommunikasjon, samarbeid, kontroll, styring og ledelse blir utfordret av den nye normalen.

Vi trenger en ny plattform for samhandling som redefinerer standarder og modeller som øker vår trivsel, konkurransekraft og effektivitet. Kontorbygningen vil nok fortsatt være en viktig arena, men mer i retning av et sted tilpasset for samarbeid, innovasjon og sosialisering. Hjemmekontoret blir mer tilrettelagt for saksbehandling og vil være en viktig nøkkel for fleksibilitet.

Les også: Øyvind (76) prøvde både kontanter, kort og overføring fra konto, men fikk ikke betalt på bussen (+) 

Mer fra: Debatt