Debatt

«EØS er bedre enn Brexit-avtalen, for Norge»

«At Senterpartiet skal ønske seg en Brexit-avtale i Norge, oppleves underlig.»

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ingjerd Schou
Utenriks – og Forsvarskomiteen og Høyres landbruksnettverk

Vi er med god grunn glade i Storbritannia. Begge er vi stolte sjøfartsnasjoner, som har en lang historie for allianse og samarbeid. Nordmenn liker engelsk fotball og pub, og engelskmennene nyter norsk torsk i sin Fish and Chips. Både innen handel, reiseliv og utdannelse, er det stor utveksling mellom våre to land. Hvert år sender vi et juletre til Trafalgar Square som tegn på vårt vennskap.

Det er derfor all grunn for oss å ønske at Brexit-avtalen skal bli bra for britene. Det er bra for både EU og britene at skilsmissen dem imellom får gode rammer for handel og samarbeid. Avtalen som ble fremforhandlet i ellevte time, løser enkelte spørsmål, og sikrer et rammeverk for fremtidige forhandlinger. Men mange spørsmål står fortsatt ubesvart, og det er fremdeles usikkert akkurat hvordan avtalen vil utspille seg i praksis.

Med dette som bakteppe, opplever vi her hjemme at EØS-motstanderne mener at vi bør se oss om etter alternativer til EØS avtalen, og peker på brexitavtalen som et forbilde for hvordan en slik skilsmisse kan finne sted. Dette til tross for at Brexitavtalen virkelig ikke har gitt oss noen åpenbaring. Ehver mulighet for å angripe vårt eksisterende forhold til EU gripes begjærlig. Senterpartiet leder an, og det samme gjør Nei til EU.

At Senterpartiet skal ønske seg en Brexit avtale i Norge, oppleves underlig. Britene brukte årevis med forhandlinger, regjeringskriser og sosial splittelse på å nå frem til en midlertidig løsning som ikke har avklarte resultater. Det er ventet både stort fall i BNP og en stor økning i byråkratiet for å møte nye krav til sertifisering. Britiske handelsorganisasjoner har beregnet at 270 millioner nye tolldeklarasjoner og opprinnelsesdokumenter må fylles ut årlig på grunn av nye regler.

Med Brexit vil innbyggere i Østfold merke den nye situasjonen på mange måter. Det vil eksempelvis blir dyrere å studere i Storbritannia og vanskeligere å oppholde seg der over lengre tid. Mobildata vil også koste mer. Dette er en avtale som påfører mange av oss ulemper.

Meninger: «Regjeringa gjør Østfold til et ulvereservat»

Det som er mest oppsiktsvekkende er at Senterpartiet ønsker en tilsvarende «bilateral» avtale og vi ser nå at konsekvensen er stor for to næringer de ellers er svært opptatt av og har et stort hjerte for: fiskeri og landbruk.

Fisken vi eksporterer er avhengig av rask levering. Dette får vi gjennom EØS og veterinæravtalen. Med en Brexit avtale, må all handel inspiseres og sertifiseres. Vi risikerer at laksen står og tiner på Svinesund på vei til forbrukerne, hvis EUs veterinæravtale bortfaller i Norge. Et lite blikk på køene med lastebiler ved Port of Dover kan gi et bilde. Vil Senterpartiet forklare våre ansatte i fiskerinæringen hvorfor vi skal ønske oss en slik usikkerhet?

Britenes avtale med EU innebærer tollfritak for varehandel, inkludert landbruk. Vi skjermer i dag store deler av landbruket ved tollsatser og importvern gjennom landbruksunntaket i EØS avtalen. Dette er noe Senterpartiet ellers støtter helhjertet opp om. Skal Vedum nå forklare norske bønder at han vil bytte ut norsk landbrukspolitikk med frihandel slik konsekvensen vil være med en britisk avtale for Norges vedkommende?

Les også: Hestefrelste Anita fra Fredrikstad med i ny TV-serie

Vi som støtter EØS-avtalen, gjør det av flere grunner. Først og fremst fordi vi ønsker best mulige vilkår for norske bedrifter til det viktigste eksportportmarkedet vi har. Norske bedrifter i bygd og by får tilgang til et marked med 450 millioner mennesker. Dette er en svært viktig forutsetning for opprettholdelse av arbeidsplasser og utvikling i distriktene.

I tillegg, mener vi Norge er tjent med et tett forhold til EU, som utgjør vårt kulturelle, politiske og økonomiske nærområde. Vi er vant til at EØS-mostanderne underspiller dette, men det er oppsiktsvekkende dersom de tar Brexit-prosessen og britenes avtale til inntekt for sitt syn

Mer fra: Debatt