Debatt

«Vi beklager på det sterkeste at vi ikke har ivaretatt Busspassasjer (24) på en god måte»

– Vi innser at skaden allerede er gjort og at våre beklagelser ikke kan rette opp i det Busspassasjer (24) har opplevd. Vi setter derfor veldig pris på at hun deler sin opplevelse, slik at vi kan gjøre vårt for å unngå at noe lignende skjer igjen, skriver Østfold Kollektivtrafikk.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Solfrid Rød Olsen
Salgs- og markedssjef, Østfold kollektivtrafikk

I leserinnlegget «Kort tid etter sier han noe à la: 'Vi er fem gutter og du er jente, du skal få kjørt deg godt'» publisert 11. januar, beskriver Busspassasjer (24) en svært ubehagelig hendelse på en av våre kveldsbusser.

Busspassasjer (24) beskriver en hendelse som hun med rette opplevde som ubehagelig, trakasserende og truende. Hun forteller også at hun ikke fikk noen støtte fra bussjåføren i løpet av eller umiddelbart etter hendelsen. Det beklager vi på det sterkeste. I tillegg til å frakte passasjerer fra A til B på en trygg og effektiv måte, har våre sjåfører også et ansvar for tryggheten som passasjerene våre føler om bord. Dette ansvaret er kontraktsfestet mellom Østfold kollektivtrafikk og selskapet som kjører bussene for oss.

Hvis sjåføren selv ser eller blir gjort oppmerksom på at det er uro i bussen så har vi rutiner. Hen skal kjøre til første stoppested og ringe driftssentralen og eventuelt politiet, avhengig av hendelsens alvorlighetsgrad. Når driftssentralen mottar en slik telefon blir den registrert i et saksbehandlingssystem og vi blir gjort oppmerksomme på hva som har skjedd. Det gir oss mulighet til å følge opp hendelsen.

Meninger: «Kamp mot seksuell trakassering er en viktig og fortsatt høyaktuell sak»

I dette tilfellet, har ikke rutinen blitt fulgt. Det er åpenbart behov for at vi gjennomgår rutinene våre og oppklarer oppfatningen av dette ansvaret internt. Som et første steg, blir alle våre sjåfører nå minnet på ansvaret de har for å sørge for trygghet om bord på bussen.

Busspassasjer (24) skriver også at hun har tatt kontakt med Østfold kollektivtrafikk etter hendelsen, uten at hun har fått noen oppfølging. At hun ikke har fått ordentlig oppfølging er nok en seriøs svikt i våre rutiner. Vi skal ta slike henvendelser på ytterste alvor, både for å ivareta passasjeren det gjelder, men også fordi vi i Østfold kollektivtrafikk er helt avhengig av slike tilbakemeldinger for å sikre at tilbudet vårt oppleves som godt og trygt. Vi beklager derfor på det sterkeste at vi ikke har ivaretatt Busspassasjer (24) på en god måte.

Vi innser at skaden allerede er gjort og at våre beklagelser ikke kan rette opp i det Busspassasjer (24) har opplevd. Vi setter derfor veldig pris på at hun deler sin opplevelse, slik at vi kan gjøre vårt for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Kollektivtransport er en del av det offentlige rom. Og alle skal kunne bevege seg fritt gjennom det offentlige rom uten å frykte trakassering eller truende atferd fra andre. Dette er et ansvar vi tar på største alvor. Det skal være trygt å ta bussen i Østfold.

Få våre beste saker rett i innboksen med nyhetsbrev fra Demokraten!

Mer fra: Debatt