Debatt

«Regjeringen prioriterer alkohol og snus framfor folks helse og velferd»

Mennesker som av ulike grunner trenger hjelp blir ofte møtt med mistenkeliggjøring. Nav-skandalen er et av slike eksempel.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vidar-Lorang Larsen
distriktssekretær Vestfold og Telemark, Vest Viken og Øst Viken

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Frp prioriteres billigere alkohol og snus, mens kuttene i offentlige driftsbudsjetter fortsetter. De økes neste år fra 1,8 milliarder kroner i år til 2,1 milliarder for 2021. De totale kuttene passerer dermed 14 milliarder etter at disse sulteforingskuttene ble innført i 2015. Regjeringen serverer disse kuttene som en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Men i realiteten er dette en form for straff av statlig sektor som verken fremmer innovasjon eller effektivitet.

Noen av virkningene har vært lengre saksbehandlingstid hos politi og domstoler. Det har igjen ført til at man har måttet gi strafferabatt på grunn av køer i domstolene. Når 600 årsverk er kuttet hos Nav fører det til økt saksmengde og behandlingstid. I kriminalomsorgen er det blitt mer oppbevaring og mindre rehabilitering. Dette skjer mens landet befinner seg midt i en pandemi, der det er behov for flere, ikke færre ressurser.

Leserbrev: «For dere i NAV er jeg helt ubetydelig …»

Med den politikken regjeringen fører blir resultatet at staten inntar en mer avvisende holdning i møtet med innbyggerne sine. Mennesker som av ulike grunner trenger hjelp blir ofte møtt med mistenkeliggjøring. Nav-skandalen er et av slike eksempel. Politi, sjukehus, høyskoler og skattekontor er mindre tilgjengelige og har forsvunnet fra lokalsamfunn. Når ansatte i staten er mindre tilgjengelige for folk og ikke lenger kjenner de lokale forhold godt nok klarer en heller ikke å tilpasse tjenestene til de faktiske behovene. Offentlig ansatte sine hovedoppgaver blir i stedet å oppfylle budsjettkutt og overordnede måltall, i stedet for å være der for menneskene og bedriftene.

Ulikhetene vokser i Norge med rekordfart og ledigheten når dessverre nye høyder. De rikeste blir rikere på bekostning av felleskapet og velferdsstaten. Dette er en villet utvikling når prioriteringer er på skattelettelser, privatisering og nedbygging av offentlig sektor.

Under den pågående koronakrisen roper alle på staten fordi den er ment for oss innbyggere og bedrifter. Staten skal stille opp for alle når det er nødvendig. Vi i LO Stat vil ha en aktiv stat som løser det samfunnsoppdraget vi har som oppgave. Vi er overbevist om at innbyggerne både er tjent med og velger velferd foran billigere alkohol og snus.

Les også: – En aktiv reservasjon mot å gi informasjon til de absolutt svakeste i samfunnet (+) 

Mer fra: Debatt