Debatt

«Frihet for de flinkeste»

Mot absolutt alle faglige råd innfører vår Høyre-regjering fritt skolevalg til videregående skoler i hele landet. Ikke en eneste en av høringsinstansene anbefaler ordningen, men regjeringen står fast på sitt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
###

De såkalte frie valg er hellig ideologi i partiene Høyre og Venstre. I KrF er denne liberalismen bare litt hellig, men nok til at partiet ikke protesterer mot en ordning som står i sterk motsetning til den politikken KrF har tradisjon for å føre i utdanningspolitikken. I sak etter sak mister nå Kristelig Folkeparti troverdighet og partiet ligger fortjent trygt plassert under sperregrensa.

Det såkalte frie skolevalget vil egentlig bare gjelde for dem med best karakterer. De flinkeste elevene kommer til å søke til de samme skolene. Det gjør etterhvert også lærerne, og plutselig har vi med åpne øyne skapt A og B-skoler i hele landet. Vi vil med tida også få dårligere skoler i distriktene og flere og flere eliteskoler på «vestkanten» i de store byene.

Les også: SV vil ha svar om vurdering av skoleinntak

Elever som arbeider like hardt som de skoleflinke, men som kanskje allikevel får litt dårligere karakterer, har ikke sjans til å komme inn på eliteskolene. De må ta til takke med en B-skole som kanskje ligger mye lenger unna hjemstedet. Ungdommene får dermed enten lang skolevei, eller de må bo på hybel langt unna hjemmemiljøet alt for tidlig i livet.

Alle skolefolk vet at et karakterbasert opptak kommer til å føre til enda større frafall av elever i den videregående skolen. Dette er et svært problem for den ungdommen som sliter med motivasjonen, for foreldrene og ikke minst for lokalsamfunnet. Et såkalt fritt skolevalg bidrar i hvert fall ikke til mindre frafall. Et fritt skolevalg stimulerer høyst sannsynlig til at flere ungdommer rett og slett lar være å søke om opptak, eller dropper ut av skolen før den er fullført. Alle vet at dette skaper enorme sosiale problemer for den enkelte og for samfunnet.

Meninger: «Jakten på de forsvunne elevene»

Regjeringen skal ha honnør for at de sendte sitt forslag om å snu opp ned på den videregående skolen for alle ut på høring. Etter høringsfristen er det altså ingen som vil ha eliteskole-ordningen. INGEN. NHO er mot. LO er mot. Samtlige lærer- og elevevorganisasjoner, fylkeskommuner, Kommunenes sentralforbund, skoleforskerne, Utdanningsdirektoratet – jeg behøver ikke å fortsette å ramse opp. ALLE er imot.

Hovedinnvendingen fra samtlige er at en ordning med eliteskoler og B-skoler vil skape større forskjeller i utdanningstilbudet for ungdommen i stedet for like muligheter. Det frie skolevalget kommer etter hvert til å dempe framfor å fremme rekrutteringen til yrkesfag. Det hardt tilkjempede noenlunde like skoletilbudet til all ungdom her i landet blir rett og slett ødelagt. Et svært viktig moment er dessuten at mange videregående skoler i distriktene sannsynligvis blir lagt ned med alle de sosiale omkostningene dette medfører.

Leses av mange: «Jeg tenker at for å få inn noen penger så burde jeg kanskje startet en sekt?»

Heldigvis er samtlige partier på venstresida i mot forslaget om å rive ned det møysommelig oppbygde videregående skolesystemet her i landet. Ap, SV og Rødt sier at de vil stanse det karakterbaserte opptaket dersom de vinner valget til høsten. Det distriktsfiendtlige forslaget om elite- og B-skoler møter også stor motstand i Senterpartiet, som seiler i historisk kraftig medvind for tida.

Men hvor er våre lokale Gallup-vinnende Senterparti-politikere i denne saken? Når så vi våre egne distriktsvennlige kommunestyrerepresentanter Hans Ek eller Lise Thorsø Mohr i samtale med ungdom og foreldre på Lisleby eller Selbak for å lodde stemningen om deres syn på framtidas eksklusive videregående eliteskoler her i byen?

Kampen for å forbedre og ikke rasere den videregående skolen rundt omkring i alle fylker og regioner blir opplagt en viktig sak i den kommende valgkampen. I dette spørsmålet er det forholdsvis lett å velge side. Nesten rart at regjeringen i rein trass og hellig tro på «Det frie valg»-liberalismen vil Trumpe igjennom en så dårlig løsning stikk i strid med så å si alle faglige og folkelige råd.

Frihet bare for de ressurssterke står virkelig høyt i Høire!

Les også fra Frode Rekve: «Mer fres på rødgrønn side»

Mer fra: Debatt