Debatt

«Samfunnet må akseptere at ikke alle ønsker å hive seg på de siste teknologiske oppfinnelsene»

Diskrimineringen ved betalingsmåte skjer også hos Østfold Kollektivtrafikk. Der er det verken mulig å betale kontant eller med kort.

Mo i Rana  20180913.
Eldre dame med telefon.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Styret i Pensjonistforbundet Fredrikstad
Leif Andersen kasserer 

«Den overdrevne digitaliseringen har skapt et klasseskille vi ikke hadde før», skriver Egil Nyhus i en kommentar til et innlegg i FB onsdag 30. september om at restauranten «Delicatessen» kun tillot bruk av smarttelefon, strekkoding og betaling via nettbank.

Det er ikke vanskelig å si seg enig i utsagnet. Pensjonistforbundet har ved flere anledninger påpekt at digitaliseringen av Norge går for raskt og setter et stort antall mennesker, og spesielt eldre, på utsiden. De føler seg diskriminert!
Pensjonistforbundet Fredrikstad har gjennomført en rekke kurs for sine medlemmer for å gi dem et innblikk i hvordan de skal lære seg å bruke en smarttelefon. Men det er ikke alle som har en slik og mange føler seg bedre med en «gammeldags» mobiltelefon. De trenger telefonen kun for å holde kontakt med sine nærmeste.

Meninger: «Hva gjør vi med elsparkesyklene i Fredrikstad sentrum?» 

Samfunnet må akseptere at ikke alle mennesker ønsker å hive seg på de siste teknologiske oppfinnelsene. Selv Folkehelseinstituttet måtte nedlegge den så mye omtalte Smittestopp-appen, ikke bare fordi så få lastet den ned, men på grunn av at den var et inngrep i retten til et privatliv.

Ved en handel skal betalingsmåte kunne avtales på forhånd. «Delicatessen» klargjør ved inngangen hva som er betalingsmåten de krever – og gjør således ingen feil. Men det er en betalingsmåte som hindrer mange fra å kunne besøke dem. Vi kan trygt slå fast at betalingsmåten er diskriminerende overfor alle som ikke har en smarttelefon eller er i stand til å nyttiggjøre seg den teknologiske utviklingen.

Les også: – Jeg tror ikke det nødvendigvis bare er negativt at sentrum fylles opp av eldre menneske (+)

Folkehelseinstituttet har uttalt at bruk av kontanter er ikke mer smittespredende enn når man skal taste inn koden sin ved bruk av bankkort/kredittkort på et tastatur hvor mange tidligere har avsatt sitt fingeravtrykk. Det er ikke selve betalingsmåten som bidrar til en eventuell smittespredning, men hvordan man forholder seg til kravene om avstand, bruk av munnmaske og hygiene. Derfor burde tjenesteleverandører tilby alternative muligheter for betaling.

Diskrimineringen ved betalingsmåte skjer også hos Østfold Kollektivtrafikk. Der er det verken mulig å betale kontant eller med kort. For å kunne kjøpe billett må man laste ned en app, og som tidligere nevnt, er det mange som ikke kan/eller har den muligheten. Det er blitt fortalt at mange eldre nå bruker drosje for å komme seg ut. De ønsker ikke å gå på bussen uten billett og risikere å bli ilagt gebyrer. Denne digitaliseringen diskriminerer derfor en stor gruppe mennesker som er avhengig av kollektive transportmidler.

Det burde i den tiden korona-smitten har herjet i landet vært mulig å finne fram til løsninger på betalingsmåten. Bruk av plexiglass ved fører vurderes, tvungen bruk av maske både hos sjåfører og passasjerer ville bidra til smittehindring. Da kan både kontant- og bankkortbruk tillates.

Vi oppfordrer alle tjenesteleverandører til å forsøke å være fleksible når det gjelder betalingsmåter slik at store deler av samfunnet ikke blir diskriminert. Regjeringen og Stortinget har vedtatt reformen «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» som skal bidra til flere gode leveår, spesielt for de over 65 år. Ved fleksible løsninger vil samfunnet bidra til at nærmere 20 prosent av befolkningen får en enklere tilværelse.

Meninger: «Pensjonistpartiet: – Vi synes det er viktig at folk får vite hvor de politiske partiene står»