Debatt

«For oss i Rødt er det ikke gratis når man må bruke hele utstyrs-stipendet for å kjøpe en PC»

Det åpnes for at elever med dårlig råd skal være fritatt for egenandelen, men det er uklart hvordan man skal finne ut hvem det gjelder på en god måte.

Thomas Brun / NTB
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tobias Langås Handeland
Fylkestingsrepresentant for Rødt i Viken

Fylkestinget i Viken skal den 17. september behandle sak om elev-pc-ordning. Her vil Rødt foreslå at PC til elevene skal være uten egenandel. Altså helt gratis for den enkelte, basert på den ordningen som har vært i Østfold tidligere. Dette var det flere partier som lovet i valgkampen, men forslaget fylkesrådet har lagt frem tvinger elevene til å måtte betale for å få en egen PC.

I valgkampen i 2019 var spørsmålet om hvilken PC-ordning man skulle ha et spørsmål flere partier tok opp, og det var stor motstand mot det som var blitt vedtatt før valget. Når det ble et annet flertall etter valget valgte fylkestinget å oppheve vedtaket, og utrede en ny løsnings som ivaretok gratisprinsippet på en bedre måte. Når det nå kommer opp til ny behandling er det nye forslaget mistenkelig likt det opprinnelige vedtaket, og plutselig er alle problemene med dette forduftet.

Debatt: «Nei til fraværsgrense i ungdomsskolen»

For oss i Rødt er det ikke gratis når man må bruke hele utstyrsstipendet for å kjøpe en PC, eller ha med seg en PC man har fra før på skolen. Dette er penger man trenger for å kjøpe annet utstyr i skolgangen også. Det åpnes for at elever med dårlig råd skal være fritatt for egenandelen, men det er uklart hvordan man skal finne ut hvem det gjelder på en god måte.

Denne ordningen vil også føre til en større belastning for de ansatte på skolene, som må forholde seg til at elevene bruker mange ulike maskiner som det vil være vanskelig å bistå de med i klasserommet. Både Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er kritiske til den foreslåtte ordningen, og Rødt støtter dem i deres kritikk

Vi i Rødt er opptatt av å sikre gratisprinsippet i skolen og var fornøyd med at det ble slått fast i den politiske plattformen til fylkesrådet at pc-er til elever skulle være gratis. Vi er derfor veldig skuffet når fylkesrådet løper fra dette løftet.

Det er ikke gratis når man må betale 1.071 kroner i året for en pc, penger som skulle vært brukt på annet utstyr til skolehverdagen.

Les også: Astrid W. E. Hoem overlevde Utøya: – Jeg tror det påvirker AUF og Ap mye mer enn man er klar over (+)

Mer fra: Debatt