Debatt

«Det er ikke skyld som virker mot korona»

Det er en kjede av tillit vi trenger. Uten den tilliten klarer vi ikke å stoppe smitten.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Anne Marit Godal
medlem i Helse- og velferdsutvalget Fredrikstad, Arbeiderpartiet


I dag må mange barn i byen vår være hjemme. De kan ikke gå på skolen. De er i karantene. Mange er sjuke. De er nok redde for den skumle sjukdommen. Men ikke nok med det – for i avisene kan det også virke som at det er deres skyld, eller foreldras skyld, at alt kan gå veldig galt for alle. Barna får det med seg. Foreldra deres får det med seg.

Ethvert menneske som har spredt korona vil sjøl føle både skyld og skam. Lederen for menigheten sa det klart og tydelig: Menigheten som møttes føler skyld for at de har påført samfunnet skade. Selvfølgelig gjør de det! Det var godt å få en stemme fra menigheten. La oss lytte godt til det han sa.

Les også: Politiet etterforsker menighet etter smittespredning i Østfold

Men skyld og skam kan ikke være det samfunnet legger på dem som er smitta. Vi stopper ikke smitten med skamming. Tvert imot!

Dette året har vi alle fått tillit til Espen Nakstad, assisterende helsedirektør. I dag sier han at det er viktig å ikke skremme hverandre. Fordi det som er viktig for oss, er «at folk sier fra og bidrar til smitteoppsporing ved et utbrudd og ikke er redd for represalier».

Helsemyndighetene våre er flinke. Vi veit hva som trengs for å stoppe koronautbrudd: Vi kan klare å stoppe smitten så lenge alle våger å fortelle at de er sjuke. Fortelle hvem de har hatt kontakt med. Våge at disse blir ringt og får vite det. Og holder seg isolert til de er friske igjen.

Det er en kjede av tillit vi trenger. Uten den tilliten klarer vi ikke å stoppe smitten. Da blir det farlig for samfunnet. Både for alles helse. Og for den gruppa av barn og voksne som blir sett stygt på. Ingen skal om noen dager og uker måtte gå på skole og på jobb og være redde for å møte den hverdagen de er glad i.

Meninger: «Kritikk er ikke det samme som hets»