Debatt

«De engasjerte personene som har utført vedlikehold på Heia har nå mistet noe av gnisten»

Nå er det Hvaler kommune som eier hytta på Heia. Hvem i kommunen stiller opp og fortsetter? spør Odd Løkkevik i dette leserinnlegget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Odd Løkkevik
pensjonert mekaniker

«Kyst-sheriff» Johnny Arntzen er en utrolig engasjert og initiativrik person. Han har drevet fram mangt og mye i Hvalers skjærgård. Restaurering av hytta på Heia, maling av korset og flere varder samt en ny syrefast signalmast, laget og montert av Roy Solem, samt søppelplukking på hele holmen. Det ble sørget for ved, vann og proviant for nødtrengende.

Heiadagen ble et begrep hvor mange deltok. I front av disse var foruten Johnny Arntzen; Viktor Eriksen, Roy Solem, Nils Erik Saugestad, Annette Jacobsen, Rolf E. Christiansen, Edward Andersen, Torgeir Østgård og Svein Hall m.fl. I 2019 forsøkte daværende leder, Viktor Eriksen, å få flyttet på to steiner i sjøen som gjorde det vanskelig for mindre snekker å komme helt inn i den nordøstre vika. Det økonomiske for arbeidet var i orden. Men Hvaler kommune ved Monika Olsen, nasjonalparkforvalter, anså det som et inngrep på naturen. En anke til Fylkesmannen for Oslo og Viken førte heller ikke fram.

Nå er det Hvaler kommune som eier hytta på Heia. De engasjerte personene som har utført vedlikehold m.m. har nå mistet noe av gnisten. Hvem i kommunen stiller opp og fortsetter? Akerøy Forts Venner, som «kystsheriffen» er leder for, har han dog fått til mange fine arrangementer på Akerøy-dagen – etter at det var utført dugnadsarbeid. Torbjønskjær fyr er også noe han brenner for. I 1991 utga Ulf Hjardar en fyldig og god bok om «Torbjørnskjær: en fyr- og skjærgårdshistorie fra ytre Oslofjord».

Reportasjen i Demokraten 12. september ga et reelt bilde av dagens tilstand. Fyret er nesten umulig å komme i land på, selv i «flat sjø». Men i 1980 ble det gitt meg anledning sammen med noen venner. Vi ble vist rundt av fyrvokteren. Alt var strøkent, malt og messingen var pusset. Den siste fyrvokteren forlot fyret i 1990.

Les også: Uviss framtid for snart 150 år gamle Torbjørnskjær fyr (+)

I mer enn 50 år har jeg kjørt rundt fyret og fisket. De siste 30 åra har jeg kunnet konstatere hvordan alt på holmen har forfalt. Å renovere dette holder det neppe med 10 millioner som Belinda Pedersen, senioringeniør i Kystverket Sør Øst, som har ansvaret for vedlikeholdet, fremfører. Som mål er å ha det klart i løpet av 2022. Nei, beløpet vil nok ende på det dobbelte. All ære til Johnny Arntzen for hans engasjement. Men en dugnadsgjeng som vi har hatt på Heia tror jeg han kan se bort ifra når det gjelder Torbjørnskjær fyr.

Les også: Jenta fra skjæret – en oppvekst langt til havs (+)