Debatt

«Ta vare på artsmangfoldet, la ulven leve»

I Norge har vi en forunderlig tradisjon med at dyr slippes ut på beite for å gå i lang tid før de hentes ned, skriver Ulf Tolfsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ulf Tolfsen
Gamle Fredrikstad

For noen måneder siden ble det arrangert en større protestaksjon med fakler etterfulgt av et TV-dekket folkemøte mot ulven. Flere ulver ble skutt eller «tatt ut» som det kalles, inne i en ulvesone. Dette til tross for våre internasjonale forpliktelser om å verne truede dyrearter.

Ganske nylig ble problematikken tatt opp igjen ved at en såkalt hybridulv hadde angrepet sauer og at man ønsket å skyte den selv om den var i ulvesonen. Argumentet om at man føler seg usikker når ulven vandrer inn i boligområder og angriper hunder kan jeg akseptere. Også at den biter i hjel sauer på beite, men for meg er det et men – minst 10 ganger så mange sauer blir drept på beite ved å falle ned i kløfter og omkomme på fjellet.

I Norge har vi en forunderlig tradisjon med at dyr slippes ut på beite for å gå i lang tid før de hentes ned. Bjørn, jerv og gaupe gjør også sine innhogg bland de frittgående sauene. I Sverige benytter man elektrisk inngjerding og har betydelig mindre tap.

Meninger: «Distriktspolitikk, miljøpolitikk og rovdyrpolitikk splitter Norge»

I Italia, Romania og Bulgaria, hvor det finnes tusenvis av ulv og ikke minst bjørn, benytter man gjetere og store vakthunder. Man finner det uansvarlig å la dyrene gå uten gjetere. Gjetning av dyreflokken har eksistert siden tidenes morgen. I Sør-Amerika lar man noen lamaer gå blant flokken for å holde pumaer borte. Dette burde være mulig også i Norge, men jeg ser jo problemet her landet med gjetere på Norsk minstelønn.

Det er imidlertid merkelig at vi forventer at tigere og elefanter skal gå fritt nær tettbefolkede områder i India. De store sibirske tigerne lever i symbiose med naturfolkene i Sibir.  Kodiak og svartbjørner lever blant folk i USA, Alaska og Canada hvor også flokker av isbjørner vandrer inn blant befolkningen.

I Mellom-Amerika «sliter» man med jaguarer, kaimaner og anakondaer. For ikke å snakke om Afrika med løver, geparder, elefanter, nesehorn og krokodiller. I India blir 30.000 drept av giftige slanger årlig. Flere tusen elefanter, tigere og leoparder dreper flere mennesker hvert år, men vi forventer vern mens vi i vårt romslige land ikke greier å hindre utryddelse av noen få ulver.

Les også: Så mange ulver kan felles i vinter

Vi er store i kjeften og nærmest forlanger at alle andre nasjoner skal beskytte sine truede dyrearter. Et innlysende kjempeproblem er overbefolkning som leder til at klodens villmarks–arealer reduseres raskt.

Det har blitt sagt at ulven aldri har angrepet mennesker i moderne tid, men jeg er ikke i tvil om at en sulten ulv ville kunne tatt et barn. Jeg er heller ikke trygg på spekkhoggere som kan angripe nærgående dykker–turister. Hadde jeg hatt ville dyr rundt meg ville jeg som man er pålagt på Svalbard og i USA, hatt med meg skytevåpen. Risikoen for å bli angrepet av ulv i utkantstrøk er imidlertid mye mindre enn å bli skadd i trafikken. Lær av oppsummeringen etter brannene i Australia hvor 3 milliarder ville dyr døde, blant annet flere truede arter. Nå gjør man hva man kan for bygge opp bestanden, inklusiv farlige arter. Ta vare på artsmangfoldet, la ulven leve.

Les også: – Den tråkker stadig vekk innom hyttetomter når folk ikke er der

Mer fra: Debatt